IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

صورتجلسه هیات مدیره هفدهم ژانویه 2017

1,025

1- نمایندگان مالک لوکال در گفتگویی که با اعضاء هیئت مدیره داشتند کوشش میکردند تا به هیئت مدیره اتحادیه بقبولانند که اتحادیه تقاضای لغو قرارداد را کرده و تا پایان ژانویه باید لوکال را تحویل بدهد. هیئت مدیره همچون دفعات گذشته با این استدلال که تقاضای لغو قرارداد توسط شخصی امضاء و برای مالک فرستاده شده است که در آن تاریخ حق امضاء نداشته است،چنین درخواستی را رد کرد. نمایندگان مالک ادعا داشتند که همسایگان بخاطر سروصدای بلندگو شکایت کرده اند. یکبار دیگر به آنها گفتیم که ما موقعیت همسایگان را درک میکنیم و سعی میکنیم از بلندگو استفاده نکنیم.

2- وقتی از آنها سئوال کردیم که راه حل پیشنهادیتان چیست ؟ گفتند چهار یا شش ماه دیگر اینجا را تخلیه کنید. پاسخ ما این بود که اگر به دادگاه هم برویم بیش از یک سال طول خواهد کشید. گفتند با همسایگان صحبت خواهند کرد اگر به توافقی نرسیدیم مسئله به دادگاه خواهد کشید. در پایان پروتکل های اتحادیه در مورد ادامه اجاره محل را از ما خواستند که گفتیم در دادگاه به آنها نشان خواهیم داد.
3- انجمن بازنشستگان در پی دریافت پروتکل های 2016 مبنی بر قراداد اجاره لوکال طی نشستی به این نتیجه رسیدند که اکثریت بازنشستگان مایلند که در این لوکال باقی بمانند. ازینرو تصمیم گرفتند در حل مشکل مالی خود با اتحادیه توافق نمایند.
4- انجمن بازنشستگان جهت تصویه بدهی خود بابت بدهی اجاره محل برای سال 2016 مبلغ 15000 کرون در طول این هفته به حساب اتحادیه واریز خواهد کرد.
5- اتحادیه جهت تنظیم بودجه سال آینده خود نیاز به قراردادی با انجمن بازنشستگان دارد. پیشنویس این قرارداد هفته آینده تهیه خواهد شد. بر اساس توافق هیئت مدیره اتحادیه با مسؤلان انجمن بازنسشتگان مبلغ اجاره لوکال برای بازنشستگان در این قرارداد ماهانه 3000 کرون از اول ژانویه 2017 تا اول ژانویه 2018 خواهد بود.

دریافت فایل پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.