IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

صورتجلسه هیات مدیره سوم ژانویه 2017

1,023

 

1- بنا به گفته آقای وثوقیان انجمن بازنشستگان با همکاری آقای محمد جعفری به لوکال Karl Gustavs g.54B نقل مکان کرده، روزهای سه شنبه و جمعه این لوکال را در اختیار داشته است. قرار بوده هر اندازه انجمن از کمون بابت اجاره دریافت کرد در اختیار اتحادیه بگذارد. طبق این قرارداد انجمن بازنشستگان سال اول حدود 30000 کرون و سال دوم 48000 کرون به اتحادیه پرداخته است.

2-  سندی که به زبان سوئدی نوشته شده و انجمن بازنشستگان را موظف میکند مبلغ 96000 کرون بابت اجاره سالانه به ا تحادیه به پردازد قرارداد ذکر شده در بالا نیست و آقای وثوقیان بدون اطلاع کامل از متن سوئدی زیر آنرا امضاء کرده است.

 3- آقای فرخ قهرمانی حسابدار اتحادیه، فاکتور بدهی های انجمن بازنشستگان بابت اجاره لوکال را نه بر اساس قرارداد 96000 کرون بلکه بر مبنای 4000 کرون برای دو روز در هفته های هر ماه ( سه شنبه ها و جمعه ها) محاسبه کرده است.

 4- مبلغ چهار هزار کرون برای دو روز هفته با پرداخت سال 2015 مطابقت دارد و آقای صابر، و خانم افسانه حسینی هم به آن اشاره میکنند و در صورتجلسات گذشته اتحادیه هم بارها رقم 4000 کرون ذکر میشود که نتیجه تقسیم تمام هزینه های سالانه لوکال به 360 روز سال می باشد.

 5- اتحادیه واحد غرب برخلاف منافع و مصلحت انجمن بازنشستگان عمل نمیکند بلکه در راه بهبود وضعیت آن انجمن و انجمن های دیگر اتحادیه گام بر میدارد انتظار میرود انجمن بازنشستگان هم در حل مسائل با اتحادیه همراهی و همیاری نماید. زمانی که توسط مسئولان اتحادیه هیچگونه پروژه ای به موقع به کمون ارائه نشده است و بودجه ای دریافت نشده است امیدواریم مسئولان انجمن بازنشستگان به اهمیت تصمیم گیری خود برای پرداخت بموقع بدهی خود توجه نمایند. انجمن بازنشستگان همانگونه که آقای صابر تأیید میکنند، بابت اجاره محل به اتحادیه بدهکارند و هیئت مدیره اتحادیه امیدوار است به گونه ای معقول این مسئله حل شود.

 6- برای روشن شدن قرارداد انجمن بازنشستگان با اتحادیه پیشنهاد میشود از تمامی افرادی که در ارتباط با این قرارداد بوده اند دعوت شود تا در یک جلسه موضوع را روشن کرده راهی برای توافق بیابند.

7-  انجمن بازنشستگان آخر ژانویه 2017 لوکال اتحادیه را تخلیه خواهند کرد. این موضوع را کتباً به اتحادیه گزارش خواهند نمود.

8- مجمع عمومی اتحادیه: طبق مواد اساسنامه مدارک لازم برای مجمع عمومی اتحادیه سه هفته پیش از جلسه مجمع عمومی باید در اختیار بازرسان قرارگیرد. همچنین سه هفته جلوتر باید از انجمن های عضو برای شرکت در مجمع عمومی دعوت به عمل آید. بر این اساس و با توجه به مجمع عمومی اتحادیه سراسری که فوریه برگزار خواهد شد و نیز با توجه به اینکه تا 15 آپریل باید اتحادیه انتخابات خود را انجام داده و مدارک لازم را برای تقاضای بودجه سال 2017 به کمون بفرستد، 

 9- مجمع عمومی اتحادیه واحد غرب روز یکشنبه 12 فوریه 2017 ساعت 15 تا 19 برگزار خواهد شد.

10-  دعوت از انجمن های عضو اتحادیه توسط گروه تدارکات انتخابات و از طریق ایمیل صورت خواهد گرفت. در این دعوتنامه باید یادآوری شود: برای اینکه انجمنی بتواند در انتخابات 2017 اتحادیه واحد غرب شرکت کند باید حق عضویت سال 2017 انجمن خود را قبل از روز مجمع عمومی به اتحادیه واحد غرب پرداخت کرده باشد. 

دریافت فایل پی دی اف

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.