IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

صورتجلسه هیات مدیره دهم ژانویه 2017

1,003

1- بار دیگر آقای وثوقیان عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان به بی اعتبار بودن قراردادی اشاره کرد که کانون بازنشستگان را موظف میکند تا 96000 کرون در سال بابت اجاره لوکال اتحادیه بپردازد. در این جلسه از سوی کانون بازنشستگان کپی قرارداد 2014 کانون با اتحادیه به هیئت مدیره اتحادیه ارائه شد که مبلغ قطعی اجاره و تاریخ پایان قرارداد در آن قید نشده است. در این قرارداد آمده است که کانون بازنشستگان باید مبلغی را که بابت کرایه محل ازکمون دریافت میکند به اتحادیه بپردازد ولی ذکر نشده است در صورت عدم دریافت کمک کانون چه مبلغی باید بپردازد.

2- هیئت مدیره اتحادیه نمی تواند هیچکدام از دو قرارداد ذکر شده را پایه محاسبه بدهی کانون به اتحادیه قرار دهد. باید قراردادی با ارقام مشخص داشته باشیم تا بودجه سالانه اتحادیه را برنامه ریزی نماییم. هیئت مدیره حاضر مسؤل اشتباهات گذشتگان نیست و اشتباهات آنها را تکرار نخواهد کرد.
3- مسئولان کانون بازنشستگان انکار نمیکنند که در سال 2016 از لوکال اتحادیه استفاده کرده اند و بابت یک سال اجاره لوکال به اتحادیه بدهکار هستند. این بدهی میتواند بر اساس محاسبه کل هزینه های لوکال و یا بر پایه تصمیمگیری ها و پروتکل های 2016 باشد که کانون را موظف میکند مشخصاً مبلغ 3600 کرون درماه بابت اجاره محل بپردازد (50 کرون در ساعت). در حال حاضر مبنای محاسبات حسابداری اتحادیه پروتکل های 2016 می باشد. این پروتکلها همراه فاکتور بدهی انجمن برای مسؤل ارتباطات آن انجمن ارسال خواهد شد.
4- جهت اطلاع بیشتر مسؤلان انجمن بازنشستگان یکبار دیگر پیگیری مسئله لوکال را تکرار میکنیم: نامه ای را که وکیل مالک مبنی بر تخلیه لوکال برای اتحادیه فرستاده بود نپذیرفتیم چون شخصی که تقاضای لغو قرارداد اجاره را برای مالک فرستاده بود در آن تاریخ حق امضاء چنین درخواستی را نداشت. بنا به تأیید Hyresnämnden کسی که حق امضاء ندارد نمی تواند لغو قرارداد اجاره را تقاضا کند. در ضمن مالک ادعاء کرده بود که آقای محمد جعفری دوبار تلفنی تقاضای لغو قرارداد را کرده است. این ادعا از سوی آقای جعفری رد شد. کلیه مدارک موجود برای وکیل مالک فرساده شده است. نماینده مالک هفته آینده در جلسه هیئت مدیره شرکت خواهد کرد تا با ما گفتگو نماید.
5- طبق قوانین سوئد اگر مالک قرارداد را لغو نکند بطور اتوماتیک این قرارداد سه سال دیگر تکرار خواهد شد. استنباط ما این است که در تلاش برای تجدید قرارداد برای سه سال دیگر حق با اتحادیه خواهد بود. مالک دنبال بهانه ای است تا از امضای قرارداد مجدد خودداری نماید، از جمله از صدای بلندگوها شاکی است.
6- گروه تدارکات انتخابات در نشستی نحوه تماس با انجمن ها را تعیین خواهد کرد. پیشنهاد میکنیم که اصل را بر ارسال میل برای همه انجمنها بگذاریم و در عین حال شیوه های دیگر ارتباطی، از جمله تلفن را فراموش نکنیم.
7- تنها یک نفر به نمایندگی از انجمنی که حق عضویت خود را پرداخته باشد برای شرکت در انتخابات مجمع عمومی دعوت خواهد شد. در مورد مهمانان هیئت مدیره تصمیم خواهد گرفت.

دریافت فایل پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.