IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

میز گرد اتحادیه واحد غرب در 26 نوامبر سال2016

752

در تاریخ 26 نوامبر 2016 میزگردی با شرکت مهمانان و نمایندگان انجمن های عضو اتحادیه واحد غرب در محل اتحادیه تشکیل شد. در این جلسه پس از ارائه گزارشی از فعالیت های اتحادیه در سه ماه گذشته شرکت کنندگان در گروه هایی به بحث و گفتگو در باره آینده اتحادیه پرداخته نظرات و پیشنهادات خود را جمع بندی و به دیگر گروه ها اعلام کردند.

o گروه: 1

هماهنگ کننده گروه: آقای امیر جواهری

نام اعضاء گروه: خانم نیکی میرزایی و آقایان هوشنگ بادکوبه ای، صابر ایرانپرور و امیر جواهری

 پیشنهادات ما برای سال 2017 حول محور ها ی زیر است:

1- فعال کردن سایت توسط یک گروه کار سایت و جا دادن لینک های خبری، زنان و جوانان در سایت

2- تدارک 4 برنامه برای ایرانیان ساکن سوئد (در هر سه ماه یک برنامه) حول شعرخوانی، سخنرانی، شب های فرهنگی و ارائه موزیک و بحث و گفتگو.

3- پیرامون پروژه ها یی برای سال 2017 ما سه پروژه را پیشنهاد میکنیم:

I. بازنشستگان

II. جوانان

III. تدارک کمیته زنان از زنان ملیت های مختلف (ایرانی، افغانی، کرد، ترک،عرب…)

o گروه: 2

هماهنگ کننده گروه: آقای فرهنگ تاولی

نام شرکت کنندگان : (نوشته نشده است)

1- بررسی توانمندیها تحت عنوان یک پروژه یا کمسیونها، کمیته ها، و، گروه مشاوران برای بررسی نارسایی ها، مشکلات و موقعیت جامعه سوئد و اتحادیه در شرایط حاضر. 

2- همزمان با آن برنامه یک شماره فعالیت مستمر برای بازنشستگان و جوانان.

3- پیشبرد کلیه پروژه ها در چارچوب مسائل مختلف و با توجه به امکانات موجود. چگونه می توان در چارچوب مسائل امروزی …..؟ بهتر و بیشتری را باز کرد.

o گروه: 3 

هماهنگ کننده گروه: آقای محمد جعفری

نام اعضای گروه: محمد جعفری، اصغر نصرتی، حسین یحیایی، مسعود رادفر و حمید شجاع زیبا.

1- سامان دادن به مسائل انجمن ها و تنظیم و تکمیل مدارک لازم( نام انجمن، اساسنامه، آخرین پروتکل شامل نام و مشخصات هیئت مدیره انجمن، شماره ثبت، آدرس و ایمیل و شماره حساب انجمن)

o گروه: 4 

هماهنگ کننده گروه: آقای تهرانی

اعضای شرکت کننده: خانم مرضیه رودکی و آقایان: ابوالفضل مهجوری و علی فخّار

 خلاصه جمعبندی فعالیت های پیشنهادی برای سال 2017:

1- برنامه آموزش برای اداره اتحادیه ( شامل حسابداری، مدیریت، برنامه ریزی و…) 

2- برگزاری برنامه های عمومی از سوی اتحادیه برای جلب ایرانیان به اتحادیه( ورزشی، هنری و غیره)

3- استخدام کارمند دفتری و نظافچی لوکال.

 چرایی الویت ها: 

I. انتقال تجارب و ادامه حیات اتحادیه.

II. جلب اعتماد و همکاری مردم.

III. پیشبرد کارهای اجرایی. 

 چگونگی اجرا:

I. نوشتن پروژه های ضروری در موقعیت مناسب.

II. تشکیل تعاونی برای تأمین بودجه جهت فعالیت های اتحادیه. 

o گروه: 5 

اعضاء گروه: خانم مهرانگیز میرزایی، محمد پیربنیه، امیر عمرانی، یوسف اربابی و ناصر غفرانی فر. 

محمد پیربنیه:

 پلی بسازیم برای جوانان.

 متأسفانه انحصار قدرت در دست عده ای معدود مانع پیشرفت اتحادیه میشود. 

 سیستم دیکتاتوری و مصلحت نظام و ولایت فقیه در اتحادیه کارآیی ندارد.

 صحبت در مورد مسائل همجنس گرایان در میان برخی از ایرانیان تابو است، در این مورد باید گفتگو شود.

 ابتدا باید انسان باشیم.

 مسائل شخصی را نباید؟

 تلاش نکنیم دیگران را عوض کنیم. 

پیشنهادات:

1 – بازنگری اساسنامه اتحادیه.

2 – مدرنیزه کردن کارهای اتحادیه؛ فعالیت در اینترنت. 

3 – فراهم کردن امکانات برای شرکت بیشتر جوانان 

4 – ترویج فعالیت های فرهنگی توسط کارشناسان .

5 – حفظ توازن بین کارهای انجمنی، فرهنگی و سیاسی. اتحادیه نباید تنها فروم سیاسی باشد. 

6 – تقسیم عادلانه امکانات اتحادیه بدون در نظر گرفتن نوع انجمن.

7 – شفاف بودن فعالیت های اتحادیه برای اعتمادسازی

8 – کسانی که دوبار عضو هیئت مدیره اتحادیه بوده اند نباید در انتخابات بعدی خود را کاندید نمایند.

دریافت نسخه پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.