IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هیات مدیره بیست و پنجم آپریل 2017

2,603

نشست هفتم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب مورخ 2017/04/25

حاضرین :

عباس کامرانی ، حمید شجاع زیبا ، فرخ قهرمانی ، عسکر شیرین بلاغی

دستور جلسه :

1. تصویب نشست 2. تصویب پروتکل نشست پیشین 3. مسایل دیگر 4. مورد بودجه و پاسخ نهاد مربوطه به درخواست بودجه 5. پیشنهاد فرخ قهرمانی

1. تصویب نشست

نشست تصویب شد.

2. تصویب پروتکل نشست پیشین

پروتکل نشست پیشین تصویب شد.

3. مسائل دیگر

الف : 

هیئت مدیره در مذاکره ای حضوری با علی آقا ، تعمیر کار مربوطه ، به توافق رسید و تصویب شد که بابت تعویض دستگیره های درب ها ، تعمیر توالت ها و تعمیر آشپزخانه اتحادیه مبلغ سه هزار کرون ، بعد از اتمام کار به ایشان بپردازد. 

ب: 

به دلیل جلسه انجمن مدرنیته که بدون اطلاع قبلی و همزمان با نشست هیئت مدیره اتحادیه برگزار گردید پیشنهاداتی جهت جلوگیری از نشست های غیر قانونی انجمن ها و نیزدر راستای یاری رسانی بدانان مطرح گردید از جمله:

حمید شجاع پیشنهاد نمود که انجمن های عضو قادر گردند یکبار در ماه از لوکال اتحادیه جهت برگزاری جلسات خود بهره مند گردند. 

در ادامه عسکر شیرین بلاغی پیشنهاد کرد که وی به عنوان مسئول لوکال اتحادیه به انجمن های عضو معرفی گردیده وبرای هماهنگی و رزرو محل با شماره تلفن همراه وی تماس گیرند. ضمنا تاکید نمود که جهت سهولت کار و پرهیز از مراجعه هر روزه وی به لوکال اتحادیه ، می توان دوروز هفته را به این کار اختصاص داد که انجمن های عضو فقط در روزهای مزبور امکان برگزاری جلسات خود را دارا شوند و اینکه یک هفته قبل برای رزرو محل با وی تماس حاصل نمایند.

در همین رابطه فرخ قهرمانی اظهار داشت که با اجرای این طرح و پیشنهاد حمید شجاع نمیتوان عسکر را مقید نمود که برای برگزاری جلسات هر انجمن ناچار به مراجعه هر روزه به لوکال اتحادیه گردد. ضمنا انجمن های عضو برای دیگر فعالیت های خود و اجاره لوکال می توانند با عسکر هماهنگ نموده و آن دسته از انجمن هایی که فاقد بودجه لازم جهت فعالیت های خود می باشند از طریق ودیعه و استرداد آن پس از فعالیت ها قادر به اجرای برنامه ها گردند.

عباس کامرانی برای تسهیل کار و همیاری پیشنهاد نمود که در این راستا می تواند جهت برگزاری جلسات انجمن ها و مراجعه به لوکال با عسکر همکاری نماید.

تصویب شد که به انجمن های عضو جهت برگزاری جلسات اطلاع رسانی شود و نیز عسکر شیرین بلاغی به عنوان مسئول لوکال اتحادیه معرفی گردد.

4.بودجه و پاسخ نهاد مربوطه

 

فرخ قهرمانی تصریح نمود که در ارائه لایحه بودجه خود به همراه حمید شجاع و یاری رسانی آقای داود نواییان سعی وافی شد تا آمار و ارقام و تعداد اعضای واقعی انجمن های عضو در اسناد و مدارک گنجانده شود و شدیدا از ارائه نام و اعضای انجمن های غیر عضو خود داری گردید.

با این وصف پاسخ نهاد مربوطه حاکی از این بود که اتحادیه واحد غرب فاقد حد نصاب سیصد عضو در مجموع انجمن هاست و اینکه لازمه تایید هر انجمن به دارا بودن حداقل پانزده عضو بستگی تام و تمام دارد. بنابر این نمیتوان با چنین بودجه درخواستی مدارا نمود.

فرخ قهرمانی در ادامه افزود که با این نامه غیر مترقبه نهاد مزبور و در پاسخ به آن مجددا اعلام نمودیم که دو انجمن جدید ، انجمن دانشجویان و انجمن پ. اس. ار که در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعال است ، در دسامبر دو هزار و شانزده به اتحادیه پیوسته اند ولی حق عضویت آنان در ماه ژانویه دو هزار و هفده به صندوق اتحادیه واریز گردیده و لذا ما نمی توانستیم آنان را در آمار و ارقام ارسالی بگنجانیم.

اکنون با ارسال مدارک جدید منتظر پاسخ نهاد مربوطه می باشیم.

پیشنهاد فرخ قهرمانی

با توجه به معضل بودجه ، فرخ قهرمانی اظهار داشت لازمه دریافت بودجه در ارتباط مستقیم و دارا بودن اعضای جوان است و نیز می باید حد اکثری از فعالیت ها توسط جوانان صورت گیرد.

هم از اینروی پیشنهاد نمود که از طریق پل ارتباطی با انجمن های عضو و ارسال فرم های مخصوص تعداد دقیق اعضای آنان را مشخص کرد و اینکه انجمن ها متعهد به دارا بودن حداقل ده عضو جوان گردند.

تصویب شد که از طریق ارتباط با انجمن ها و فرم های مربوطه از تعداد اعضا آنان آگاهی یافت. دیگر اینکه بعد از دریافت بودجه برگزاری جلسه مشورتی و دیدار با انجمن ها در دستور کار قرار گیرد.

پایان نشست

دریافت نسخه پی دی اف 

 

 

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.