IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست هشتم ” نشست فوق العاده ” هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

2,217

نشست هشتم ” نشست فوق العاده ” هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

2017/05/05

حاضرین : فرخ قهرمانی ، حمید شجاع زیبا ، عباس کامرانی و عسکر شیرین بلاغی

بازرس : آقای داود نواییان

دستور جلسه :1. بررسی پیشنهاد کانون 2. مسائل دیگر

1. بررسی همکاری اتحادیه واحد غرب با کانون در برگزاری اردوی ۱۸ – ۲۰ آگوست ۲۰۱۷

دعوت کانون پژوهش فرهنگ ایران از اتحادیه واحد غرب (نامه پیوست ) برای همکاری در برگزاری ادروی ۱۸ تا ۲۰ آگوست کانون، مورد بررسی و تبادل نظر حاضران قرار گرفت

تصویب شد: اتحادیه با کانون در برگزاری اردوی ۱۸ تا ۲۰ آگوست، در ویسکادالن همکاری کند.

چگونگی این همکاری و حدود بودجه آن پس پاسخ اداره فرهنگ غرب به تقاضای کمک اتحادیه و حل مشکل مالی اتحادیه تعیین خواهد شد.

2. مسائل دیگر

اخیرا و در پی برگزاری کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان که در شهر “شوده” برگزار گردید و به سبب عدم رسیدن به حد نصاب اعضای شرکت کننده از اجرای برنامه ها باز ماند و از همین روی به کنگره مشورتی بدل گردید ، پیشنهاداتی جهت برگزاری مجدد آن ارائه گردید و از جمله آنکه کنگره به مدت یکروز در استکهلم برگزار گردد.

در همین رابطه اعضای حاضر در جلسه به تبادل نظر پرداختند و نکات زیر از آن میان برجسته گردید:

الف : نحوه ارتباط اتحادیه سراسری ایرانیان بسیار مشکل آفرین بوده و برخی از اعضا و انجمن های عضو در خط ارتباط قرار نمی گیرند و در ثانی اعضا و انجمن های غیر عضو همچنان در لیست اتحادیه سراسری جای دارند.

ب: فرخ قهرمانی افزود که پیشنهاد واصله جهت برگزاری کنگره یک روزه در استکهلم غیر منطقی و غیر عملی بوده و برای بسیارانی مشکل آفرین خواهد بود. پیشنهاد مشخص ایشان اینست که در صورت برگزاری کنگره در استکهلم می باید شرایط رفاهی شرکت کنندگان را در نظر داشت و از جمله برای اعضایی که از شهرهای دیگر شرکت میکنند جا و مکان رزور کرد تا بتوانند شب را در آنجا بیتوته نموده و صبح فردا عازم دیار خود شوند. و اینکه این کنگره میتواند همچنین در راستای صرفه جویی در یوتوبوری برگزار گردد.

تصویب شد: که با ارسال نامه به اتحادیه سراسری ایرانیان یاد آور گردد که نامه ها و ای میل های آن اتحادیه جهت تسهیل در کار ، ابتدا به ساکن به هیئت مدیره واحد غرب ارسال شود که از آن طریق در اختیار اعضا و انجمن های عضو قرار گیرد. و در ضمن پیشنهادات مشروحه نیز ضمیمه گردد. پایان نشست.

فرخ قهرمانی                                      عسکر شیرین بلاغی

نسخه پی دی اف 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.