IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست دهم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

2,494

نشست دهم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب 2017/06/27

حاضرین: خانم اکرم رضایی ، عباس کامرانی ، فرخ قهرمانی ، حمید شجاع زیبا و عسکر شیرین بلاغی

دستور جلسه : 1. تصویب نشست 2. تصویب پروتکل نشست پیشین 3. پیرامون پیشنهاد برگزاری کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان در اردوی تابستانی 4. مسائل دیگر

1. تصویب نشست

نشست با آرای جمع تصویب شد.

2. تصویب پروتکل نشست پیشین

پروتکل نشست پیشین با آرای جمع تصویب شد.

3. پیرامون پیشنهاد برگزاری کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان در اردوی تابستانی

فرخ قهرمانی به عنوان مسئول اتحادیه غرب در این مورد سخن آغازید و اظهار داشت که طبق اطلاعیه های قبلی، مسئولین اتحادیه سراسری در صدد بودند که کنگره اتحادیه را نصف و نیمه و دریک زمان چند ساعته در استکهلم برگزار کنند که به دلایل آشکار میتوان آنرا غیر معمول و غیر منطقی دانست چرا که شرکت موثر نمایندگان خاصه از مناطق دور با دشواری مواجه خواهد شد و از دیگر سو در ساعاتی محدود نمی توان به ساز و کار و نتایج مطلوب دست یافت. لذا ایشان با توجه به پیشنهاد آقای داود نواییان درباره برگزاری کنگره در اردوی تابستانی که کتبا به مسئولین اتحادیه سراسری ارائه گردید ، از طریق نامه به مسئولین مربوطه خاطر نشان گردید که:

الف: برگزاری کنگره اتحادیه سراسری در زمان محدود و با توجه به دشواریهای عدیده عملا غیر قابل اجراست.

ب: شرکت و برگزاری کنگره در اردوی مطروحه منافع چشمگیری را عایدمان خواهد ساخت از جمله انجمن های عضو را ترغیب و تشویق و فعال خواهد نمود.

پ: شرکت مقامات سوئدی دراردو و همگامی آنان در جهت تامین منافع اتحادیه. 

ج: شرکت تعداد قابل ملاحظه ای از جوانان که تسهیل دریافت بودجه را به ارمغان خواهد داشت.

فرخ قهرمانی در ادامه افزود که در نامه اش که به لحاظ شخصی به جلسه هیئت مدیره اتحادیه سراسری ارسال شد ضمن پیشنهاد برگزاری کنگره در اردوی تابستانی یاد آور گردید که اتحادیه واحد غرب درصورت دریافت بودجه ، نصف هزینه های کنگره و یا هزینه شرکت تعدادی از انجمن های عضو را تقبل خواهد نمود . نامه ایشان در جلسه مزبور با آرای پنج به دو پذیرفته شد و اینکه آقای داود نواییان هم جهت پرهیز از سازهای مخالف و کنش و واکنش های سران ناساز، اتحادیه را به عنوان برگزار کننده معرفی نمود.

حمید شجاع در رابطه با هزینه ها بدهی تاریخی اتحادیه سراسری به واحد غرب را خاطر نشان نمود و دو پرسش را پیش روی نهاد که:

1. اتحادیه با توجه به قوانین جاری و ساری میتواند به عنوان برگزار کننده اردو تلقی شود و یا خیر؟

فرخ قهرمانی توضیح داد که مورد فوق از لحاظ قانونی بلا مانع است.

2. عنوان برگزار کننده به اتحادیه سراسری تعلق می گیرد و یا به واحد غرب ؟

پاسخ فرخ قهرمانی: اتحادیه سراسری با همکاری واحد غرب.

عباس کامرانی نیز به سهم خویش پروژه برگزاری کنگره در اردوی تابستانی را بسیار مثبت ارزیابی نموده و خاطر نشان گشت که شرکت انجمن های عضو و فعال شدن و همکاری آنان در برگزاری کنگره می باید در اولویت قرار گیرد.

فرخ قهرمانی در همین رابطه اظهار داشت که قدر یقین پروژه برگزاری کنگره در اردوی مزبور تامین منافع اتحادیه سراسری و به تبع آن اتحادیه واحد غرب را به دنبال خواهد داشت و نیز ترغیب و تشویق شرکت انجمن های انجمن های عضو و همکاری آنان در برگزاری چنین پروژه ای به گونه ای چشمگیر در اولویت قرار خواهد گرفت.

ایشان در ادامه افزود همه موارد یاد شده در ارتباط مستقیم با دریافت بودجه است و می باید بعد از دریافت بودجه با انجمن های عضو تماس گرفت و آنان را به شرکت در اردو ، کار اجرایی و مشارکت در همه زمینه ها فرا خواند.

مسائل دیگر:

1. در مورد تعمیرات لوکال اتحادیه سراسری خانم اکرم رضایی به جزییاتی اشاره داشت و از جمله عنوان نمود که دیسک آشپزخانه لوکال از شخصی بنام ” عطا” خریداری شده و مبلغ خرید می باید به این شخص پرداخت شود.

حمید شجاع هم به مواردی در رابطه با تعمیر کار مورد قرارداد آقای ” علی مرادی ” پرداخت و به نقض قرارداد از سوی این شخص اشاره داشت که با توضیحات فرخ قهرمانی به گونه ای حل و فصل شد.

2. حمید شجاع بدهکاری آقای هوشنگ بادکوبه ای به اتحادیه واحد غرب را مطرح ساخت و اینکه ایشان در حال حاضر امکان باز پرداخت بدهکاری معوقه را ندارد و می باید از آن چشم پوشی نمود و در ازای آن میتوان درخواست نمود که آقای بادکوبه ای به تخلیه وسایل شخصی از لوکال اتحادیه اقدام نماید. این مورد حضورا با آقای بادکوبه ای در میان گذاشته شد و ایشان هم پذیرا گردید.

3. کلید گم گشته ! اتاق زباله هم نقشی از بحث ها را به خود اختصاص داد و قرار شد پیگیری شود.

مصوبات

1. پیشنهاد برگزاری کنگره اتحادیه سراسری در اردوی تابستانی با آرای جمع تصویب شد و تقبل هزینه های پیشنهادی منوط و مشروط به دریافت بودجه گردید و همچنین قرار شد تماس با انجمن های عضو و تقاضای مشارکت آنان در کار برگزاری هم بعد از دریافت بودجه صورت پذیرد.

2. تعمیر آشپزخانه اوکال اتحادیه غرب و پرداخت مبلغ چهارصد کرون به آقای عطا نیز به بعد از دریافت بودجه موکول گردید.

3. قرار گردید که آقای بادکوبه ای در مورد تهیه کلید گم گشته لوکال مساعدت نماید.

پایان نشست

فرخ قهرمانی                   عسکرشیرین بلاغی

دریافت نسخه پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.