IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست نهم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

2,167

نشست نهم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

پنجشنبه اول ماه یونی سال دو هزار و هفده 2017/06/01

حاضرین :

هیئت مدیره : خانم اکرم رضایی ، عباس کامرانی ، فرخ قهرمانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی

بازرسان : داود نواییان ، امیر جواهری

مدعوین : فرهنگ طاولی ، محمد جعفری و حسین یحیایی

دستور جلسه: بحث و تبادل نظر پیرامون اتحادیه سراسری ایرانیان و کنگره آن

فرخ قهرمانی به عنوان مدیر مسئول اتحادیه واحد غرب ضمن خوش آمد به حاضرین آغازگر بحث گردید. وی به چند و چون اتحادیه سراسری ایرانیان ووخامت وضعیت آن پرداخت و نگرانی و تشویش خاطر خویش را از روند کنونی آن به صراحت بیان نمود. ایشان برخی نکات کلیدی و اساسی را در سخنان خود برجسته کرد و از آن جمله اشاره داشت که اتحادیه سراسری ایرانیان تاکنون فاقد عملکرد چشمگیر بوده است و از لحاظ اساسنامه ای محتوایی تهی را با خود یدک می کشد و اینکه با اینهمه هزینه در مورد دفتر اتحادیه و پرسونال ، هزینه های مربوط به کنگره سراسری و ایاب و ذهاب هیئت مدیره و غیره و غیره در همه زمینه ها به گونه ای آشکار غیر فعال عمل کرده است.

پس از آن داود نواییان به عنوان بازرس اتحادیه سراسری ایرانیان ، به سهم خود در شرح مبسوطی به چگونگی و چرایی افت و خیز اتحادیه پرداخت و اوضاع نابسامان آنرا از زاویه های گوناگون مطرح نمود. ایشان در ادامه بحث و جهت گشایش در کار و برون رفت از آنچه که بر اتحادیه آوار شده است ، راهکارهایی دلسوزانه را ارائه کرد از جمله اینکه:

1. جلسات هیئت مدیره اتحادیه به دلیل رفت و آمد اعضا آن از نواحی دور مقرون به صرفه نبوده و فعالیت و همچنین گفت و شنود خاصی را در بر نمی گیرد. لذا بایسته است و میتوان این گونه جلسات را از طریق اسکایپ، پالتاک ویا ای میل گروپ برگزار نمود. 

2. تغییر شکل هیئت مدیره

3. جهت کاستن از بار هزینه دفتر اتحادیه ، می توان بخشی از هزینه مزبور را از طریق واگذاری استیجاری آن به انجمن های مربوطه تامین نمود. 

4. کاهش هزینه سالانه دویست و پنجاه هزار کرونی دفتر اتحادیه با ابراز قدردانی از آقای اصغر نصرتی و جایگزینی ایشان با نیروی جوان و کار آمد از طریق اداره کار.

5. تغییر اساسنامه و به روز نمودن آن.

6. ایجاد گروه کار و کمیته انتخابات.

لازم به ذکر است که مجموعه پیشنهادات آقای داود نواییان در نزد وی محفوظ بوده و در صورت لزوم و توافق ایشان میتواند ضمیمه پروتکل گردد.

در ادامه بحث حمید شجاع ابراز نمود که جایگزینی آقای نصرتی و کناره گیری ایشان می تواند پیامدی منفی داشته باشد و در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات وی در زمینه های گوناگون اتحادیه سراسری را با دشواری بیشتری رو به رو خواهد کرد. وی همچنین اشاره داشت که بودجه سالانه اتحادیه سراسری مبلغ پانصد هزار کرون می باشد.

داود نواییان در همین زمینه اظهار داشت که این بودجه جهت فعالیت های اتحادیه سراسری پرداخت میشود و هزینه دفتر اتحادیه و خصوصا کارمند آن آقای اصغر نصرتی را در بر نمی گیرد.

آقای فرهنگ طاولی به سهم خویش به ترسیم نمایی از ساختار اتحادیه پرداخت و پیشنهاداتی را جهت برون رفت از برزخ کنونی ارائه داد از جمله اینکه :

برای نجات اتحادیه باید ابتدا به ساکن به ایجاد آمادگی در درون اتحادیه رویکرد داشت. و اینکه استکهلم در ارتباط با انجمن ها در مداری دیگر با یوتوبوری قرار دارد. استکهلم دیار شرکت هاست و یوتوبوری سرای انجمن ها. استکهلم تعداد معدودی انجمن های رادیویی را در برمیگیرد که این خود نشان از فرو کاستن اتحادیه سراسری در آن ناحیه است و تاثیر عمیق آن در ساختار اتحادیه. منشور اتحادیه فاقد روح و مکنونات اتحادیه میباشد و بایسته است طرحی نو در آن دمید و باید مضامینی حیاتی از جمله حق شهروندی و حقوق بشر را در آن برجسته نمود. می باید هیئت امنایی کار آمد رشته امور را در دست گیرند و ارتباط با ارگانهای دولتی را نهادینه نمایند. اتحادیه ایرانیان همچون نماینده ایرانیان این مرز و بوم می باید دستاوردی در خور شان و مقام جامعه ایرانیان را زیبنده خویش نماید و …

توضیح اینکه نگارنده قادر به یاداشت همه مکنونات قلبی آقای فرهنگ طاولی نشد و جا دارد ایشان در زمینه کمی و کسری ها اینجانب را در صورت لزوم مورد الطاف خویش قرار دهند.

در پیگرد بحث ، داود نواییان تاکید نمود که ابتدا می باید شرایط فعلی را سازگار نمود و سپس به برنامه های دیگر پرداخت و اینکه در کوتاه سخن دو مسئله متفاوت حائز اهمیت است. اساسنامه و متد و تکنیک.

فرخ قهرمانی اظهار داشت که اهمیت وجودی ساختار بیش از اساسنامه است و باید بدان ارجحیت داد. تعداد اعضای هیئت مدیره اتحادیه سراسری برای تسهیل امور جا دارد به حداقل رسانده شود. نیاز به بودجه بیشتر برای پیشبرد برنامه ها بیش از هر زمان قابل احساس است. آقای اصغر نصرتی فواید بسیار دارد ولی برای صرفه جویی و تامین نیازهای ضروری ایشان میتواند نه به عنوان کارمند بل همچون عضو یک انجمن ، دستی گشاده در همکاری و مساعدت با اتحادیه سراسری داشته و نقشی بسیار مثبت را ادا نماید. بازدهی دفتر اتحادیه و اجاره آن به انجمن های عضو در اولویت قرار گیرد. از پالتاک و اسکایپ و ای میل جهت ارتباط و تسهیل در کار استفاده شود.

عباس کامرانی در ادامه بحث مورد ساختار را برجسته نمود و اینکه هنوز در بر همان پاشنه می چرخد و کماکان همان ساختار به تاخت و تاز خود مشغول می باشد. دیگر اینکه جایگزینی جوانان و همراهی آنان با اتحادیه ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.

امیر جواهری ضمن ترسیم حقایقی از اتحادیه سراسری و گذشته و حال آن ، در بیانی مجمل به انتقاد ازچگونگی برگزاری کنگره اخیر اتحادیه سراسری پرداخت و اظهار نمود که کنگره حتی قادر نگردید که حاصل جمع آنرا به انجمن ها ارائه نماید و از این روی یگانه امکان دسترسی به محتوای برگزاری بولتنی می باشد که به همت خود ایشان تدوین گردید.

آقای محمد جعفری اظهار داشت که موازین اخلاقی همچون شرافت در کار ، عدم دوگانگی و کین دوزی و مختصاتی از این قبیل می تواند در نهایت خویش راهگشای مشکل امروزین اتحادیه سراسری ایرانیان واقع گردد.

آقای حسین یحیایی به عنوان عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری به برگزاری نشست آتی هیئت مدیره در تاریخ هفده یونی در شهر لین شوپینگ اشاره نمود و عدم بودجه کافی را مانع برگزاری کنگره دوم اعلام نمود که با اعتراض حاضرین مواجه شد. وی همچنین از داود نواییان خواست که برای برون رفت از مشکلات کنونی اتحادیه سراسری سکان مدیریت آنرا در دست گیرد که با عدم تمایل داود نواییان روبرو گردید.

پایان نشست

فرخ قهرمانی           عسکر شیرین بلاغی

دریافت نسخه پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.