IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست سیزدهم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب 2017

640

نشست سیزدهم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان / واحد غرب

پنجشنبه 2017/08/10

حاضرین :

فرخ قهرمانی ، اکرم رضایی ، حمید شجاع ، عباس کامرانی و عسکر شیرین بلاغی

بازرس: داود نواییان

 

دستور جلسه :

 1. پیگرد برنامه اردوی تابستانی 2. مسائل دیگر شامل الف : تقسیم بلیط های خریداری شده از حمید شجاع جهت نمایش فیلم سینمایی عنبر 2 ، ب: پرداخت هزینه رفت و آمد به عسکر شیرین بلاغی ( منشی و عضو هیئت مدیره)

ج: بحث و تبادل نظر پیرامون لوکال ( دفتر اتحادیه واحد غرب) و غیره …

 

در ابتدای نشست درباره ارسال غیرعمد پیش نویس پروتکل نشست شماره دوازده به مسئولین اتحادیه واحد غرب و درخواست کمک هزینه جهت نمایش فیلم ، نکاتی مطرح گردید.

 

فرخ قهرمانی : در همین رابطه اشاره داشت که انجمن های عضو اتحادیه واحد غرب می توانند با در نظر گرفتن پیش شرط هایی چند ، جهت اجرای برنامه ها و پروژه های خود ، خواهان دریافت کمک هزینه مالی گردند و اینکه  فعالیت های انجمن ها بایسته است که در چارچوب فعالیت ها و اقدامات متعارف فرهنگی و هنری وغیره خوانایی یابد.

 

عباس کامرانی : نیز به لزوم بار فرهنگی و هنری فعالیت های انجمن ها تاکید ورزید.

 

عسکر شیرین بلاغی: به ضرورت کتبی بودن درخواست کمک هزینه مالی و در پی آن گزارش کتبی فعالیت های انجام یافته اشاره داشت و اینکه چگونه همه این موارد می تواند به عنوان پیشینه و اسناد اقدامات انجمن های عضو اتحادیه  همچون کارنامه ای گویا در فرایند در خواست بودجه و چند و چونی دیگر مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

اردوی تابستانی

 

الف : حمل و نقل

 

حمید شجاع : در مورد اجاره مینی بوس توضیحاتی داد و اینکه در شرایط حاضر می توان با هزینه کمتری مینی بوس مورد نظر را کرایه نمود،  مینی بوس مزبور با احتساب راننده قادر به جابجایی 9 نفر می باشد.

راننده طبق برنامه ، پس از دریافت مینی بوس ، ساعت 9 صبح جمعه 20170818خرید مایحتاج را عهده دار بوده و راس ساعت 3 بعد از ظهر همانروز ، از ایستگاه مرکزی قطار ( نیلس اریکس) همراه مسافران راهی اردو خواهد گردید.

حمید شجاع همچنین یاد آور شد که راننده مشخص نیست و وی همچنان جویای فردی مناسب جهت عهده دار شدن مسئولیت رانندگی است.

حمید شجاع در ادامه افزود که افراد و اعضای دیگر ، فراتر از 9 نفر سرنشین مینی بوس  ، خواهند توانست از طریق اتوبوس های بین شهری عازم محلی بنام ( شینا) گردیده و سپس از طریق مینی بوس مورد بحث خود را به مقصد رسانند.

 

فرخ قهرمانی: یاد آور گردید که هزینه ایاب و ذهاب افراد و اعضا با اتومبیل شخصی بر عهده اتحادیه سراسری می باشد.

 

عسکر شیرین بلاغی: طبق پیشنهاد خویش پذیرای مسئولیت رانندگی مینی بوس از یوتوبوری به اردو و بالعکس گردید.

 

عباس کامرانی : نیز بر حسب پیشنهاد خود مسئولیت رانندگی در مسیر اردو به (شینا) و بالعکس ، جهت جابجایی افراد و اعضا شرکت کننده در اردو را پذیرفت.

 

ب: انجمن ها

 

حمید شجاع: با اعضا و انجمن های عضو تماس حاصل شد.

 

فرخ قهرمانی: پیشنهاد نمود که اتحادیه واحد غرب در راستای ترغیب و تشویق جوانان جهت شرکت در اردو، با هزینه ای معادل نصف قیمت ، 600 کرون،  و دریافت سوبسید از اتحادیه سراسری،  پذیرای حداکثر دوجوان ازهر انجمن گردد. همچنین اعضای کانون بازنشستگان نیز شامل این طرح می باشند.

 

حسین یحیایی: دراستقبال از پیشنهاد فرخ قهرمانی مطرح نمود که چنانچه اتحادیه سراسری ایرانیان قادر به تامین سوبسید همه جوانان جهت شرکت در اردو نبوده و این سوبسید شامل حال تعداد معینی از جوانان گردد ، ایشان به گونه ای تضمینی هزینه شرکت باقیمانده جوانان علاقمند به شرکت در اردو را پذیرا می شود.

 

خانم اکرم رضایی: اظهار داشت که انجمن وی ( پارتیله) فاقد ثبت قانونی است و نیز عضو اتحادیه واحد غرب نمی باشد و هم از اینروی خواهان تعیین تکلیف خویش جهت شرکت در اردو و کنگره گردید.

 

فرخ قهرمانی : در همین باب به تفصیل بیان داشت که انجمن های فاقد ثبت قانونی می توانند در عین حال با ارائه تقاضای عضویت و پذیرش آن از سوی نهاد اتحادیه  بعنوان انجمن عضو محسوب گردند ، مشروط بر اینکه حق عضویت را پرداخت نمایند و اینکه اساسی ترین شرط عضویت پرداخت حق عضویت است.

وی در ادامه و در پاسخ به پرسش خانم اکرم رضایی افزود که طبق مصوبات اتحادیه واحد غرب عهده دار شرکت انجمن های عضو در اردو بوده و مسئولیت پذیرش اعضا و انجمن های غیر عضو بر دوش اتحادیه سراسری قرار دارد و اتخاذ تصمیم از آن اتحادیه سراسری است.

 

ج: مالی

 

داود نواییان: درخواست نمود که اتحادیه واحد غرب  تعداد شرکت کنندگان در اردو را برآورد نموده و هزینه آنان را به حساب واریز نماید. فاکتور مبلغ واریز شده وگزارش کار متعاقبا در اختیار واحد غرب گذاشته خواهد شد.

ایشان همچنین پیشنهاد کرد که وی در هماهنگی با فرخ قهرمانی از آ.ب.اف درخواست کمک مالی نمایند.

 

د: کار گروه هماهنگی

 

داود نواییان : پیشنهادی را ارائه داد مبنی بر اینکه ” کار گروهی ” متشکل از عباس کامرانی ، اکرم رضایی ، حسین یحیایی و عسکر شیرین بلاغی مسئولیت هماهنگی و نظارت بر امور را بر عهده گیرند.

 

ح: گروه موسیقی

 

داود نواییان: پیشنهاد نمود که از گروه موسیقی ” گلبانگ ” جهت اجرای برنامه در اردو دعوت به عمل آید و به گونه ای مبسوط  به ارائه گزارشی درباره هزینه اجرای برنامه توسط این گروه پرداخت.

 

خ: دعوت نامه

 

فرخ قهرمانی: پیشنهاد نمود که از آقایان رضا طالبی، کامیل و رسول نژاد مهر جهت شرکت در اردو دعوت به عمل آید.

 

 تقسیم بلیط های نمایش فیلم

 

حمید شجاع: تعداد 22 بلیط نمایش فیلم ” عنبر2″ را در اختیار اتحادیه واحد غرب نهاد.

فرخ قهرمانی : پیشنهاد نمود که بلیط های مزبور در اختیار ” کانون بازنشستگان ” گذاشته شود.

 

پرداخت هزینه رفت و آمد به عسکر شیرین بلاغی

 

فرخ قهرمانی: پیشنهاد نمود با عطف به این که عسکر خدمات اداری و مسئولیت لوکال را عهده دار بوده و زمان قابل توجهی را به این امر اختصاص میدهد ، ماهیانه مبلغی به عنوان هزینه رفت و آمد به ایشان پرداخت گردد.

این پیشنهاد به شور و مشورت نهاده شد و هریک از حاضران در جلسه به فراخور حال خود نظراتی را بیان نمودند.

 

مسائل دیگر

 

الف: لوکال اتحادیه واحد غرب

 

عسکر شیرین بلاغی و حمید شجاع درباره عدم کیفیت لوکال و گرانی اجاره محل و هزینه های جاری نکاتی را ابراز نموده و پیشنهاد اجاره لوکال مناسب تر با اجاره بها کمتری را ارائه کردند.

 

خانم اکرم رضایی: خواستار ادامه حیات کانون بازنشستگان در همین لوکال گردید و اظهار داشت که کانون بازنشستگان در ارتباطی عمیق با اتحادیه واحد غرب قرار دارد و به سبب تنگناهها و واقعیت های موجود قادر به جابجایی نیست. بنابر این شایسته است که واحد غرب با حفظ همین لوکال ادامه حیات کانون را میسر سازد.

 

فرخ قهرمانی: نیز به پایبندی ادامه کار در محل کنونی اصرار نمود وبیان داشت تا مادامی که لوکالی با کیفیت بهتر و اجاره ای کمتر در مد نظر نیست، می باید به حفظ همین محل اهتمام ورزید.

 

ب: لارم لوکال اتحادیه واحد غرب

 

فرخ قهرمانی: با توجه به فاکتور ارسالی از سوی شرکت نصب کننده لارم بیان داشت که نصب لارم در لوکال غیر قانونی بوده و اتحادیه واحد غرب بنا بر دلایل حقوقی موظف به پرداخت چنین فاکتوری نمی باشد.

 

مصوبات

 

مصوب گردید:

 

 1. عسکر شیرین بلاغی و عباس کامرانی مسئولیت رانندگی و جابجایی افراد شرکت کننده در اردو را بر عهده می گیرند.
 2. به جوانان شرکت کننده در اردو سوبسید تعلق می گیرد. ( حداکثر دو جوان از هر انجمن). مبلغ سوبسید معادل نصف هزینه ، 600 کرون می باشد که پرداخت آن بر عهده اتحادیه سراسری قرار دارد.

3.آقای حسین یحیایی در صورت پرداخت سوبسید تعداد معینی از جوانان از سوی اتحادیه سراسری، هزینه تعداد باقیمانده جوانان را بطور تضمینی بر عهده می گیرد.

 1. حمید شجاع در ارتباط با انجمن ها شرایط مالی تصویب شده شرکت جوانان در اردو را به اطلاع آنان میرساند.
 2. کار گروه پیشنهادی آقای داود نواییان پذیرفته شد.
 3. بر حسب درخواست آقای داود نواییان هزینه شرکت کنندگان در اردو از سوی اتحادیه واحد غرب پرداخت گردیده و فاکتور و گزارش کار متعاقبا از سوی ایشان در اختیار واحد غرب قرار می گیرد.
 4. فرخ قهرمانی مسئولیت ارسال دعوت نامه به آقایان رضا طالبی ، کامیل و رسول را عهده مند می باشد.
 5. خانم اکرم رضایی و آقای حشمت فرح نوش می توانند در اردوی مذکور شرکت نموده ، معهذا پذیرش و شرکت آنان در کنگره در زمره مسئولیت اتحادیه سراسری قرار دارد.
 6. داود نواییان در هماهنگی با فرخ قهرمانی جهت دریافت کمک مالی از آ. ب. اف اهتمام خواهند ورزید.
 7. اتحادیه واحد غرب در صورت تامین بودجه دعوت از گروه موسیقی گلبانگ برای اجرای برنامه در اردو را می پذیرد.
 8. هشت عدد از بلیط های ارائه شده جهت نمایش فیلم “عنبر2” در اختیار انجمن ها و تعداد باقیمانده دراختیار کانون بازنشستگان قرار می گیرد.
 9. تصویب شد که ماهیانه 1000 کرون با احتساب ماه آگوست 2017 بابت هزینه رفت و آمد به عسکر شیرین بلاغی پرداخت گردد.
 10. ادامه حیات و اجاره لوکال فعلی اتحادیه واحد غرب تا دسترسی به محل مناسب دیگر ، با کیفیت بهتر و اجاره کمتر ، پذیرفته شد.
 11. نصب “لارم” در اتحادیه غیر قانونی بوده و فاکتور و یا فاکتور های ارسالی هم بدین سبب قابل پرداخت نمی باشد. در این مورد مجددا با شرکت مذکور تماس حاصل می گردد.

 

پایان نشست

 

مدیر مسئول اتحادیه ایرانیان /واحد غرب                                    منشی و عضو هیئت مدیره واحد غرب

 

فرخ قهرمانی                                                                    عسکر شیرین بلاغی

دریافت فایل پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.