IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست شانزدهم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

772

پروتکل نشست شانزدهم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

مورخ 2017/12/14

 

حاضرین :

هیئت مدیره : حمید شجاع ، فرخ قهرمانی ، عسکر شیرین بلاغی

بازرسان: داود نواییان ، امیر جواهری

میهمانان نشست : آقای وثوقیان از سوی کانون بازنشستگان ایران ، خانم سارا از سوی انجمن آرداویراف

 

دستور جلسه : 1. تصویب نشست 2. تصویب پروتکل نشست پیشین 3. گزارشات 4. کانون بازنشستگان 5. انجمن آرداویران 6. تماس با نهادهای دولتی در ارتباط با بودجه 7. عضویت ها 8. نامه های رسیده 9. بررسی پیشنهاد امیر جواهری 10. مسائل دیگر

 

 1. 1. تصویب نشست

برگزاری نشست شانزدهم از سوی حاضرین ، اعضای هیئت مدیره و بازرسان تصویب گردید.

 

 1. تصویب پروتکل نشست پیشین

پروتکل نشست پیشین ، پس از بازخوانی توسط حمید شجاع تصویب گردید.

پس از بازخوانی پروتکل پیشین، در مورد مصوبات برگزاری یادمان ” علی اشرف درویشیان” و ” پوران فرخزاد ” که عباس کامرانی مسئولیت برگزاری برنامه های یاد شده را عهده دار گردیده بود، بازرسان امیر جواهری و داود نواییان جویای چرایی عدم برگزاری آن برنامه ها گشتند.

حمید شجاع : توضیح داد که مسافرت عباس کامرانی دلیل عدم برگزاری برنامه ها ست و اینکه شخص عباس کامرانی در جلسه پیشین تاکید ورزیده بود که در صورت ” مسافرت ضروری” از برگزاری برنامه های یادمان معذور خواهد بود.

عسکر شیرین بلاغی : نیز اطلاع رسانی نمود که عباس کامرانی پیش از عزیمت و از طریق تماس تلفنی چند و چون عدم برگزاری و مسافرت را با وی در میان نهاده بود.

 

 1. گزارشات

حمید شجاع : در گزارش کوتاهی یاد آور شد که اتحادیه واحد غرب به دلیل عدم دریافت بودجه پیش بینی شده و از لحاظ توان مالی تنگدست گردیده و با دشواری های زاییده از آن در گیر است و در صورت عدم چاره اندیشی با دشواری های مالی بیشتری مواجهه خواهد شد. وی افزود که کانون بازنشستگان با پرداخت بدهی های معوقه و نیز اجاره بهای محل تا پایان سال میلادی جاری ، مورد مالی خویش را با اتحادیه تصفیه نمودند.

 

داود نواییان: در همین راستا گزارشی در مورد ارائه پروژه ” بیدراگ پایه ای”  به ” ام. او. ای. اس” ارائه داد و اینکه پروژه مزبور با استناد به دلایلی از سوی نهاد یاد شده غیر قابل پذیرش ارزیابی گردید از جمله ” اتحادیه واحد غرب اتحادیه ای محلی است و نمیتوان آنرا هم ردیف اتحادیه سراسری قلمداد کرد و دیگر آنکه انجمن های تحت پوشش این اتحادیه خود مستقلا به دریافت بودجه اقدام می ورزند و به همین مناسبت بودجه جداگانه جهت اتحادیه ، بودجه دوگانه محسوب میگردد “.

داود نواییان: در ادامه از دو پروژه دیگر در دست اقدام سخن گفت : پروژه ای در رابطه با حقوق بشر و آن دیگری درباره انتخابات مجلس سوئد و کمون و غیره.

 

فرخ قهرمانی: در ادامه و با توجه به عدم دریافت بودجه پیش بینی شده اظهار داشت که در پس ارائه درخواست بودجه و رویدادهای تاکنونی میتوان به دو عامل بازدارنده با قاطعیت استناد نمود: یکی آنکه درخواست نامه های تکمیلی با عدم بازبینی و بررسی مجدد از سوی مسئولان مواجهه شده و به عبارتی ساده درخواست نامه های یاد شده به دست مسئولان نرسیده و یا در نگرشی دیگر مورد عنایت آنان واقع نشده و به پیشینه های اولیه اکتفا ورزیده اند. هم از این روی خواستار آن گردید که در جلسه ای حضوری با مسئول مربوطه خانم ” آنا کارلسون” از چند و چون ماجرا پرسید و به دلیل و دلایل آن رسید. لذا از آقای داود نواییان خواهان همراهی در این مورد گردید.

 

 1. کانون بازنشستگان

 

آقای وثوقیان همانند مدیر مسئول کانون مزبور با حضور در نشست شانزدهم و در بیانی روشن و صریح به تنگنای مالی کانون و چگونگی و چرایی آن پرداخت و نیز عدم هماهنگی مسئولان کانون را برجسته نمود و در پایان و جهت برون رفت از مشکلات جاری خواهان ارتباط مستقیم مسئولان اتحادیه با شخص وی گردید.

 

امیر جواهری: برای برون رفت از مشکلات و رفع تنگناهای ایجاد شده می توان در جلسه ای مشترک ، کانون و هیئت مدیره اتحادیه ، از طریق بحث و تبادل نظر به توافقی منطقی دست یازید.

 

فرخ قهرمانی: با عطف به مشکلات یاد شده از سوی آقای وثوقیان و یاد آوری گرهگاهای تاکنونی خواهان همکاری و تشریک مساعی بیشتر اولیای کانون و در صدر آن آقای وثوقیان با اتحادیه گردید.

 

 1. انجمن آرداویراف

 

خانم سارا مدیر مسئول انجمن یاد شده در نشست شانزدهم حضور یافت.

فرخ قهرمانی : ضمن خوش آمد گویی و امتنان خاطر از حضور ایشان استقبال نمود و یا آور شد که نامه خوشامد گویی به انجمن مزبور جداگانه برای خانم سارا ارسال گردیده است.

 

خانم سارا: نیزضمن تشکر از حضور در جلسه به شرحی مطلوب از انجمن خویش پرداخت و اساس و جانمایه انجمن را فعالیت هایی در زمینه روانشناسی و روانکاوی ارزیابی نمود و از کار و کوشش خود و همکاران در یکسال و اندی سخن به میان آورد و در پایان به پروژه ای تحت عنوان ” روانشناسی اعتیاد و یا برنامه شناسایی اعتیاد” اشاره داشت و خواهان همکاری اتحادیه و شخص داود نواییان در زمینه پروژه نویسی شد.

 

فرخ قهرمانی: ضمن استقبال از پروژه مزبور خاطر نشان ساخت که اتحادیه مجری پروژه نیست بل اجرای پروژه بر دوش انجمن های عضو میباشد و اتحادیه صرفا در راستای اجرای پروژه میتواند با انجمن های عضو همکاری نماید.

 

داود نواییان : نیز به سهم خویش به مسئله پروژه نویسی پرداخت و دریافت اطلاعات روشن و مبرهن را از ارکان پروژه نویسی دانست و یاد آور آن گردید که پروژه ای میتواند ضامن اجرایی و تحقق یابد که با مقتضیات روز در آمیزد و مسئله روز از قبیل ارجحیت  به طور مثال پناهندگی و امثالهم خواهد توانست برد بالایی را نصیب پروژه و پروژه نویس گرداند. به عباراتی ساده در مسئله پروژه نویسی باید که به خواستگاه مسئولان کاملا بها داد و این مسئولان هستند که هزینه و بودجه پروژه ها را تامین می کنند.

وی پس از آن به عنوان پیشنهاد  خواستار آن گردید که اتحادیه واحد غرب می باید یارای برگزاری جلساتی جهت اطلاع رسانی در زمینه پروژه نویسی به اعضای خود گردد.

 

6.تماس با نهاد های دولتی در ارتباط با بودجه

 

داود نواییان: در همین رابطه اظهار داشت که مسئولین و دست اندر کاران کمون به خاطر فضای انتخاباتی در سال نو میلادی ، تمایل ارتباط نزدیکتر با اتحادیه ها و انجمن ها را با خود یدک می کشند. لذا پیشنهاد نمود که اتحادیه با برگزاری جلسه و دعوت از رئیس کمون و سایر مسئولین و انتخاب موضوعات جاری و ساری قابل بحث از قبیل ” مهاجران ، پناهندگان ، جوانان افغانی و مشکلات اتحادیه و غیره ” راه شناخت و همکاری و همیاری آنان را جهت برون رفت از تنگاهای موجود و خصوصا مالی هموار نماید.

 

 1. عضویت ها

 

فرخ قهرمانی: اظهار داشت که انجمن جدیدی با نام ” انجمن دنیا” تقاضای عضویت در اتحادیه واحد غرب را نموده و مدارک لازمه را نیز در اختیار اتحادیه قرار داده است. فعالیت انجمن مزبور به کار آشپزی و فراگیری آن اختصاص دارد و هم از این روی خواهان اجاره محل اتحادیه جهت دایر نمودن کلاسهای تدریس آشپزی می باشد.

 

حمید شجاع: به ارسال نامه حوش آمد گویی به انجمن مزبور اشاره داشت ودر ضمن اطلاع رسانی نمود که انجمن آقای طیبی نیز ثبت گردیده و شصت عضو نیز انجمن ایشان را همراهی می نمایند.

 

داود نواییان : پیشنهاد نمود که اتحادیه واحد غرب با اختصاص یک روز در ماه از لوکال اتحادیه بهره برداری نموده و با اجرای برنامه های متنوع و مختلف در آمد زایی نماید.

 

امیر جواهری: نیز پیشنهادی را ارائه داد مبنی بر اینکه با ارسال نامه به انجمن های عضو خواسته شود که تا پایان سال جاری حق عضویت خود را به حساب اتحادیه واحد غرب واریز نمایند.

 

فرخ قهرمانی: نیز به سهم خود و با توجه به تمایل برخی از انجمن های عضو پیشنهاد ارسال فاکتور حق عضویت برای یکایک انجمن ها را با حاضرین در میان نهاد که حاصل  آن بحث مخالف و موافق بود و در نهایت چندان مورد استقبال واقع نگردید.

در ضمن ایشان پیش نهاد برگزاری جلسه ای برای اعضای اتحادیه واحد غرب را در اوایل سال آتی میلادی مکمل پیشنهادات خود نمود.

 

 1. نامه های رسیده

 

 1. یوتوبوری انرژی 2. فولک سام 3. واسا لارم 4. تله 2 ” اینترنت و تلفن ” .

 

 1. پیشنهاد امیر جواهری

 

ایشان ( امیر جواهری) با طرح زمینه ای برای بزرگداشت خدمات ارزنده فرهنگی بزرگانی چند ، پیشنهاد برگزاری برنامه بزرگداشت  رادمرد بزرگواری  که در عرصه خدمات فرهنگی و یاری رسانی نقش به سزایی را در پهندشت این شهر ایفا نموده است در لوکال اتحادیه و در یک روز از روزهای ماه ژانویه سال آتی ارائه نمود.

 

حمید شجاع: روز های شنبه را مناسب ترین ایام برای برگزاری چنین برنامه ای ارزیابی کرد و ضمنا خود خواهان مسئولیت تهیه  عکس و فیلم از مراسم گردید.

 

 1. مسائل دیگر

 

داود نواییان: پیشنهاد نمود که جلسه دیدار با انجمن ها در کنار جلسه سالیانه مجمع عمومی و در دو روز متوالی برگزار گردد. روزنخست دیدار با انجمن ها و بحث و تبادل نظر پیرامون برنامه و بودجه و روز دوم به گزارشات و انتخابات اختصاص یابد.

 

 

 

مصوبات

 

 1. تصویب شد که فرخ قهرمانی و داود نواییان جهت راهیابی و دریافت اطلاعات در مورد چرایی عدم دریافت بودجه پیش بینی شده با قرار قبلی و راس ساعت ده صبح روز شانزدهم دسامبر در هماهنگی لازم دیدار با خانم ” آنا کارلسون” و دیگر مسئولان را میسر نمایند.

 

 1. تصویب گردید که کانون بازنشستگان و اتحادیه واحد غرب در زمینه ارتباطات و سایر موارد همیاری و همگامی داشته باشند.

 

3.تصویب شد که فرخ قهرمانی ، داود نواییان ، حمید شجاع و خانم سارا در جلسه ای جداگانه ، در مورد پروژه مطرح شده از سوی انجمن آرداویران (خانم سارا) بحث و تبادل نظر نمایند.

 

4.فرخ قهرمانی مسئولیت نامه نگاری و دعوت از اولیای کمون یوتوبوری را جهت بررسی مشکلات موجود و ارائه پیشنهادات در زمینه  ایده های گوناگون ( پناهندگی ، جوانان پناهنده و افغان و…) عهده دار گردید.

 

5.تصویب گردید که انجمن های عضو اتحادیه واحد غرب که از طریق این اتحادیه عضو اتحادیه سراسری محسوب میگردند می باید حق عضویت خود را به حساب اتحادیه واحد غرب واریز نمایند.

 

 1. تصویب شد که در راستای برگزاری دیدار و نشست با انجمن های عضو ، برگزاری مجمع عمومی سالیانه در دو بخش و در دوروز اجراشود. روز نخست به دیدار ، بحث و تبادل نظر و برنامه و بودجه اختصاص یابد و سپس دیگر روز و روز دوم در مسیر گزارشات و انجام انتخابات قرار گیرد.

 

پایان نشست

 

فرخ قهرمانی ( مسئول اتحادیه واحد غرب)                   عسکر شیرین بلاغی ( نگارنده پروتکل )

دریافت نسخه پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.