IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست پانزدهم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

700

نشست پانزدهم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

 مورخ 2017/11/07

حاضرین : فرخ قهرمانی ، عباس کامرانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی

دستور نشست:1. بررسی پیشنهادات عباس کامرانی 2. بررسی تقاضای عضویت انجمن آرداویراف 3. وضعیت مالی کانون بازنشستگان 4. نامه های رسیده 5. گزارش مالی 6. مسائل دیگر

 1. پیشنهادات عباس کامرانی

در آغاز نشست عباس کامرانی پیشنهاداتی را جهت طرح و بررسی با سایر اعضا هیئت مدیره در میان نهادند. پیشنهادات ایشان عبارت بودند از:

 1. برگزاری مراسم یادبود ” علی اشرف درویشیان” نویسنده و پژوهشگر پر توان و یار همیشگی محرومان.
 2. برگزاری مراسم سالروز ” پوران فرخزاد” جلوه ای پر فروغ در صحنه ادبیات ایران.
 3. حمایت مالی بابت چاپ وفروش کتاب و آخرین اثر پوران فرخزاد.
 4. برگزاری مراسم “شب یلدا ” و یا شب عید میلادی” شب یول “.

 

الف: برگزاری مراسم یادبود ” علی اشرف درویشیان”

فرخ قهرمانی : ضمن استقبال از پیشنهاد مزبور، خاطرنشان نمود که هرگونه پیشنهاد در زمینه های گوناگون می باید برای سهولت عملی نمودن ، چگونگی طرح و اجرای آنرا نیز به همراه داشته باشد.

عباس کامرانی: برای اجرای پیشنهاد یاد شده ، طرح دعوت از فرزند ” علی اشرف درویشیان ” و نیز آقای ” ناصر زراعتی ” را با هیئت مدیره در میان نهاد.

ب: برگزاری مراسم سالروز “پوران فرخزاد”

عباس کامرانی:  با احتمال به استقبال عموم از برگزاری چنین مراسمی، خواهان اجاره و در اختیار داشتن سالنی بزرگ گردید.

فرخ قهرمانی : اما سالن اجتماعات اتحادیه را از منظر خود بسیار مناسب دانست و اجاره سالن بزرگ را صرف هزینه ای اضافی قلمداد نمود.

ج: حمایت مالی جهت فروش و انتشار کتاب و آخرین اثر “پوران فرخزاد”

عباس کامرانی: در این مورد نیز خواهان حمایت مالی اتحادیه واحد غرب گردید.

فرخ قهرمانی: با توجه به امکانات محدود مالی اتحادیه واحد غرب پیشنهاد نمود که خرید و انتشار کتاب مزبور بر عهده ” آ.ب. اف” واگذار شده و اتحادیه صرفا مسئولیت برگزاری مراسم سالروز را عهده دار گردد.

د: برگزاری مراسم ” شب یلدا ” و یا شب عید میلادی ” شب یول”

عباس کامرانی : هدف از طرح پیشنهاد مزبور را نوعی ” در آمد زایی ” برای اتحادیه واحد غرب تلقی نمود.

حمید شجاع : با توجه به آگاهی خود از چند وچون مراسم ، جشن ها و کنسرت های گوناگون در ماه دسامبر ، پیشنهاد ارائه شده را فاقد ” در آمد زایی” ارزیابی نموده و با اطمینان خاطر اشاره داشت که برگزاری چنین مراسمی هزینه ای بیهوده را بر اتحادیه هموار خواهد کرد.

 1. بررسی تقاضای عضویت انجمن ” آرداویراف”

حمید شجاع: در مورد تقاضای عضویت انجمن مزبور اطلاع رسانی نمود که مراحل قانونی طی شده و پذیرش عضویت انجمن مزبور کاملا بلا مانع است.

 1. وضعیت مالی کانون بازنشستگان

آقای بختیاری و آقای وثوقیان با حضور در نشست هیئت مدیره ، آمادگی کانون یاد شده را جهت پرداخت بدهی های معوقه و نیز اجاره بهای ماههای آتی ، تا پایان سال جاری جمعا مبلغ 18000 کرون را در میان نهادند.

 1. نامه های رسیده

حمید شجاع: نامه های رسیده را جهت درج در پروتکل اعلام نمود:

 1. فاکتور تلفن 2. فاکتور برق 3. رسید پرداخت حقوق معوقه کارمندان سابق به اداره مالیات مبلغ 31000 کرون 4. فاکتور برق 5. برداشت هزینه های بانکی 6. نامه های اداری
 2. گزارش مالی

حمید شجاع: گزارش کوتاهی در مورد موجودی حسابهای بانکی اتحادیه ارائه داد . وی موجودی حساب در سوئد بانک را مبلغ 56904 کرون و موجودی حساب در بانک نوردا را 2100 کرون اعلام نمود و اینکه با توجه به عدم دریافت کمکهای دولتی و با احتساب دریافت اجاره بهای کانون بازنشستگان و همچنین اجاره بهای محل از انجمن آقای رضا طیبی میتوان امیدوار بود که گردش کار اتحادیه واحد غرب حداکثر تا پایان دو ماهه اول سال آتی 2018 ادامه یابد.

فرخ قهرمانی : در همین باب اظهار داشت که سعی خواهد نمود در هماهنگی با آقای داود نواییان ملاقاتی حضوری با مسئول بودجه خانم آنا کارلسون را فراهم نماید و هم از آن طریق پیگیرچند و چون عدم تصویب بودجه از ناحیه ایشان شود.

 1. 6. مسائل دیگر

فرخ قهرمانی : اطلاع رسانی نمود که خوشبختانه مراحل ثبت انجمن آقای رضا طیبی انجام گرفته و لذا جا دارد که همانند انجمن آرداویرا مراحل عضویت انجمن ایشان نیز پیگیری شود.

در مورد برگزاری شب عید میلادی ( شب یول ) که قاعدتا وبه رسم هر ساله از سوی اتحادیه واحد غرب برگزار میشود ، پیشنهاداتی ارائه گردید از جمله:

حمید شجاع : پیشنهاد نمود که با حذف این مراسم و در مقابل تعدادی بلیط کنسرت شهرام ناظری در اختیار انجمن ها قرار گیرد.

عباس کامرانی: اشاره داشت که اجرای کنسرت و شب یول موضوعاتی متفاوت از یکدیگر میباشند.

عسکر شیرین بلاغی: پیشنهاد گرد همایی انجمن ها و همزمان برگزاری شب یول را در همان مراسم ، پیش روی اهالی محترم هیئت مدیره قرار داد.

فرخ قهرمانی: ضمن تایید پیشنهاد عسکر نکته ای اساسنامه ای را در گفتار خود برجسته نمود و آن اینکه اتحادیه و طبق اسناسنامه موظف به پیگیری گرد همایی انجمن ها ، هر سه ماه یکبار بوده ، و هم از اینروی میتوان با دعوت از انجمن ها به گرد همایی در ماه دسامبر سال جاری همزمان ترتیب پذیرایی از آنان را در قالب برگزاری شب یول فراهم نمود.

عباس کامرانی: پیشنهاد اجرای موسیقی در شب مذکور را نیز ضمیمه پیشنهادات ارائه شده نمود.

حمید شجاع : در ادامه مبحث مزبور خواهان دریافت حق عضویت ها در گرد همایی یاد شده گردید.

فرخ قهرمانی: در همین زمینه پیشنهاد نمود که فاکتور حق عضویت قبل از برگزاری گرد همایی برای انجمن های عضو ارسال گردد.

مصوبات

 1. هیئت مدیره با پیشنهاد عباس کامرانی در مورد برگزاری مراسم یاد بود “علی اشرف درویشیان توافق نمود و تصویب گردید:

الف: عباس کامرانی با همکاری عسکر شیرین بلاغی مسئولیت برگزاری مراسم را پذیرا شدند.

ب: حمید شجاع: مسئولیت فراهم نمودن آفیش ، تبلیغات ، عکسبرداری و انتشار آن در سایت اتحادیه را متقبل گردید.

ج: توافق شد که از فرزند علی اشرف درویشیان و نیز آقای ناصر زراعتی جهت سخنرانی و برگزاری مراسم دعوت به عمل آید.

د: زمان برنامه و برگزاری مراسم دسامبر2017

 1. مراسم سالروز ” پوران فرخزاد” در سالن اجتماعات اتحادیه واحد غرب برگزار میگردد.

عهده دار برگزاری مراسم یاد شده عباس کامرانی با همکاری اتحادیه واحد غرب می باشد.

زمان برگزاری مراسم 16 دسامبر 2017 تعیین گردید.

تصویب گردید که در سال مالی آتی 2018 به تعداد انجمن های عضو با یک جلد بیشتر ، کتاب و آخرین اثر پوران فرخزاد از عباس کامرانی خریداری گردیده و به ازای هر جلد مبلغ 200 کرون به ایشان پرداخت گردد.

 1. پیشنهاد برگزاری ” شب یلدا” با عطف به توضیحات حمید شجاع ملغی اعلام گردید.
 2. عضویت انجمن ” آرداویرا” با توافق هیئت مدیره مورد پذیرش قرار گرفت و بر حسب پیشنهاد فرخ قهرمانی تصویب شد که انجمن یاد شده در ای میل گروپ اتحادیه همراه گردیده و نیز نامه ” خوش آمد گویی” توسط حمید شجاع به آن انجمن ارسال شود.
 3. تصویب گردید که اتحادیه واحد غرب در 17 دسامبر 2017 پذیرای گرد همایی انجمن های عضو بوده وهمزمان در همان گرد همایی مراسم پذیرایی و “شب یول” همراه با موسیقی برگزار گردد. دعوت نامه و فاکتور حق عضویت پیش از برگزاری به انجمن ها ارسال شود. دیگر اینکه در روز گرد همایی بلانکت عضویت و پرداخت حق عضویت در اختیار انجمن “آردا ویرا ” گذاشته شده تا در فردای گرد همایی ،انجمن مزبور اقدام به پرداخت حق عضویت خود نماید.

پایان نشست

 

مسئول اتحادیه واحد غرب                                                          نگارنده پروتکل

فرخ قهرمانی                                                                         عسکر شیرین بلاغی

دریافت نسخه پی دی اف

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.