IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست هفدهم هیات مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

663

نشست هفدهم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب

مورخ 20180208

 

حاضرین: اکرم رضایی ، فرخ قهرمانی ، حمید شجاع و عسکر شیرین بلاغی

بازرس: داود نواییان

 

دستور جلسه: 1. تصویب نشست 2. تصویب پروتکل نشست پیشین 3. برگزاری مجمع عمومی اتحادیه واحد غرب سال 2018   4. برنامه های پیش رو 5. نامه های رسیده 6. مسایل دیگر

 

 1. 1. تصویب نشست

 

نشست هفدهم با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره و بازرس مورد تصویب قرار گرفت

 

 1. تصویب پروتکل نشست پیشین

 

ابتدا پروتکل نشست پیشین توسط عسکر شیرین بلاغی ، نگارنده پروتکل و عضوهیئت مدیره ، خوانده شد.

داود نواییان: خاطر نشان ساخت که ایده یاری به پروژه نویسی برای انجمن ” آرداویراف” توسط ایشان بوده و نه از جانب انجمن نامبرده که می بایست در پروتکل پیشین مورد تصحیح قرار گیرد.

داود نواییان: یاد آور گردید که پروتکل پیشین فاقد بحث مربوط به پرداخت 40 هزار کرون به اداره مالیات می باشد.

حمید شجاع : در همین رابطه اظهار داشت که عدم وجود بحث فوق در پروتکل به دلیل عدم تصویب آن رخ داده است.

داود نواییان: پیشنهاد نمود که پروتکل ها با درج رئوس مطالب و مصوبه ها خلاصه نویسی گردد.

 

 1. برگزاری مجمع عمومی اتحادیه واحد غرب سال 2018

 

مجمع عمومی و نحوه برگزاری آن مورد بحث و تبادل نظر حاضرین قرار گرفت و از جمله موارد زیر در اولویت قرار گرفت:

– تعیین تاریخ برگزاری

– ارسال فراخوان به انجمن های عضو اتحادیه واحد غرب

– تهیه و تنظیم

verksamhetsplan/verksamhets berättelse

پیشنهادات ارائه شده:

داود نواییان: مورد فوق در برگیرنده این نکات باشد 1. پروتکل های مربوط به نشست های هیئت مدیره 2. تماس و ملاقات با نهادها 3. نامه های ارسال شده به نهادها 4. درج تفصیلی فعالیت هیئت مدیره در جهت تثبیت و تداوم کار اتحادیه واحد غرب .

داود نواییان: پیشنهاد نمود که طبق روال گذشته از انجمن های غیر عضو نیزجهت شرکت در مجمع عمومی دعوت به عمل آید.

پیشنهاد جدید آقای داود نواییان که بعد از ارسال این پروتکل دریافت گردید و عینا در اینجا آورده میشود:

” باید از کلیه انجمن هایی که لیست شان به عنوان عضو اتحادیه واحد غرب به اداره فرهنگ وسترالند ارائه شده است برای شرکت در مجمع عمومی دعوت شود”

 

4.برنامه های پیش رو

 

داود نواییان: پیشنهاد نمود که گزارشات و درخواست مربوط به دریافت بودجه حامل واقعیت های موجود بوده و بودجه دریافتی در راستای حق تقدم به فعالیت های ضروری تقسیم بندی شود.

فرخ قهرمانی نیز تاکید ورزید که بودجه دریافتی می باید در درجه نخست به فعالیت و تشویق و ترغیب حوانان اختصاص یابدو زان پس اقدامات موثر انجمن های عضو را در بر گیرد.

داود نواییان: به  برگزاری برنامه سخنرانی پیش روی آقای رضا طالبی و خانم نسرین ستوده در روز شنبه هفدهم فوریه در لوکال اتحادیه اشاره داشت و اینکه به طور قطع تصمیم بر اینست که هدیه ای نفیس جهت تقدیر از تلاش بی وقفه خانم نسرین ستوده در زمینه حقوق بشر به ایشان تقدیم گردد.

 

 1. 5. نامه های رسیده

 

لیست نامه های رسیده ضمیمه پروتکل است

 

 1. مسایل دیگر

 

خانم اکرم رضایی در مورد انجمن خود اطلاع رسانی نمود و فرخ قهرمانی و حمید شجاع آگاهی ها و تجربیات لازم را در زمینه چگونگی ثبت و عضویت انجمن ها را در اختیار ایشان قرار دادند.

– فرخ قهرمانی به تماس تلفنی صاحبخانه ( موجر لوکال اتحادیه واحد عرب) با وی اشاره داشت و اینکه صاحبخانه مذکور خواهان برگزاری جلسه با ایشان گردیده است.

حمید شجاع پیشنهاد خرید کامپیوتر و کامپیوتر نویس جهت اتحادیه را ارائه داد.

عسکر شیرین بلاغی در مورد لوکال و مشکلات مربوط به آن صحبت نمود.

 

مصوبات

 

 1. پروتکل پیشین تصویب شد.
 2. تصویب گردید که حمید شجاع پیشینه های مالی را در اختیار بازرسان قرار دهد.

3.حمید شجاع عهده دار گردید که حساب و کتاب مالی را جهت ارائه به مجمع عمومی  و در مدت ده روز آماده نماید.

4.تصویب شد که طبق مصوبه نشست پیشین مجمع عمومی  در دو روز متوالی برگزار گردد. روز نخست به گزارشات و تبادل نظر و روز دوم به انتخابات و تصمیمات اختصاص یابد.

 1. حمید شجاع عهده دار ارسال فراخوان به انجمن های عضو گردید.
 2. انجمن های عضو اتحادیه واحد غرب متعهد شوند که جهت تهیه و تنظیم ( ورک سام هت پلان) گزارش فعالیت های خود را در اختیار هیئت مدیره قرار دهند.
 3. پیشنهاد داود نواییان مبنی بر دعوت از انجمن های غیر عضو جهت شرکت در مجمع عمومی به دلیل عدم عضویت انجمن هایی این چنین مورد مخالفت قرار گرفت.
 4. تصویب شد که جهت دریافت بودجه و گریز از مخاطرات ، انجمنها موظف به ارائه فرم تکمیل شده تعداد اعضا ، جوان و غیر آن ، گردند.
 5. فرخ قهرمانی عهده دار تماس و برگزاری جلسه با صاحبخانه لوکال اتحادیه گردید.
 6. بر حسب پیشنهاد حمید شجاع تصویب گردید که کامپیوتر و ضمائم لازم جهت اتحادیه تهیه گردد.
 7. تصویب شد که در پی جلسه با صاحب خانه لوکال اتحادیه ، توافق و ادامه حیات اتحادیه در محل کنونی ، نسبت به تعمیر آشپزخانه لوکال و خرید لوازم ضروری اقدام گردد.
 8. تصویب گردید که اتحادیه واحد غرب مبلغ 1500 کرون جهت تهیه هدیه و قدردانی از خانم نسرین ستوده در اختیار آقای داود نواییان قرار ده و نیز مبلغ 500 کرون به برگزاری و پذ یرایی از مهمانان برنامه سخنرانی یادشده در روز شنبه هفدهم فوریه 2018 اختصاص یابد.

 

پایان نشست

 

مدیرو سخنگوی اتحادیه واحد غرب                                                نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره

فرخ قهرمانی                                                                          عسکر شیرین بلاغی

دریافت نسخه پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.