IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه پنجم هیات مدیره اتحادیه

502

                                         

عضو غائب عضو حاضر هیات مدیره
  x   فرخ قهرمانی
  x حمید شجاع زیبا
  x سارا شادابی
x   ویدا تهرانی
  x عسکر شیرین بلاغی
x   اکرم رضایی
x   دنیا صدقی

 

عضو غائب عضو حاضر بازرسین 
x    امیر جواهری
x   مسعود راد فر
x   داوود نوائیان

 

 • گشایش وتصویب نشست
 • نشست پنجم اتحادیه با توجه به حضور اکثر اعضای هیئت مدیره مورد تصویب قرار گرفت
 1. گشایش جلسه و تصویب نشست
 2. ارائه تصویر صورتجلسه پیشنهادی
 3. قرائت و تصویر نشست قبلی
 4. گزارشات
 5. پیشنهادات
 6. برنامه ریزی برای آینده
 7. مسائل دیگر
 8. جمع بندی و خاتمه
 • گزارشات
 • حمید شجاع اعلام کرد رادیو شقایق با MNF نشست داشت و مشکلات فیمابین حل شد اما با انتخاب GNF  به فعالیت ادامه خواهد داد.
 • ساراشادابی گزارش داد به جهت فعالیتهای مقرر شده در حیطه زنان رضایت انجمنهای کوشا و کاروان، جلب شده است
 • فرخ قهرمانی گزارش داد که انجمن آپادانا درخواست عضویت داده اند.
 • آقای غفرانی فر درخواست بودجه ای جهت برگزاری تئاتر آزاد دارد که متعاقبا مبلغ و طریقه پرداخت اعلام خواهد شد.

 

 • پیشنهادات
 • پیشنهادات آقای نوائیان خط به خط خوانده شد ، عمدتا بندها رعایت شده و نیازی به تغییر ندارد.
 • پیرو پیشنهادداوود نوائیان هیات مدیره به توافق رسید انجمن آرداویراف به اتفاق انجمن پژوهش در رابطه با چگونگی درخواست بودجه وبیدراگ و به طور کلی کارکرد انجمن کارگاهی به طور منظم در محل اتحادیه تشکیل و برگزار شود که نامه دعوت به همکاری عنقریب به انجمن پژوهش فرستاده خواهد شد.
 • درخواست باز پس گیری قرض الحسنه مبلغ 14.675 کرون از اتحادیه سراسری در ماه جولای 2018.
 • انجمن آرداویراف در خواست بودجه ای به جهت برگزاری کارگاههای متصل در بوروس را تسلیم خواهد کرد.

 

 • مصوبات :
 1. پروتکل پیشین تصویب شد.
 2. تصویب شد از ناصر غفر انی فر به جهت برگزاری تئاتر نوجوانان همکاری شود اما مبلغ پرداختی مجددا بررسی خواهد شد.
 3. تصویب شد یک گردهمایی برای اعضا اتحادیه صورت پذیرد.
 4. تصویب شد از انجمن پژوهش به جهت همکاری در برگزاری کارگاههای ثابت و سفر جوانان دعوت به عمل آید.
 5. روز و تاریخ و ساعت جلسه بعدی توافق خواهدشد.

 

مدیر و سخنگوی اتحادیه واحد غرب                                                نگارنده پروتکل و عضو هیئت مدیره

 

فرخ قهرمانی                                                                          سارا شادابی

 

دریافت فایل پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.