IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

صورتجلسه هیات مدیره چهارده سپتامبر 2016

802


دستور جلسه:
1 – تعیین وظایف اعضای هیئت مدیره.
2 – تعیین زمان جلسات آینده هیئت مدیره.
3 – شیوه ارتباطات و اطلاع رسانی و کمک گرفتن از انجمن ها.
4 – طرح برنامه برای تقاضای کمک از ارگانها.
5 – تهیه پروتکل سوئدی برای بانک
6 – پیشنهادات دیگر اعضای هیئت مدیره.

حاضران در جلسه آقایان: حمید شجاع زیبا، علی فخّار، فرخ قهرمانی، یوسف اربابی، خسرو رحیمی، امیر جواهری و داوود نواییان
هیات مدیره در مورد مسائل زیر مشورت و تصمیم گرفت: 
1 – وظایف اعضاء هیئت مدیره:
رئیس هیئت مدیره: خسرو رحیمی( دارای حق امضاء)
صندوقدار: فرّخ قهرمانی( دارای حق امضاء)
منشی: علی فخّار
کلید گاوصندوق اتحادیه که پرونده های اتحادیه در آن نگهداری میشود به علی فخّار تحویل داده شد تا همراه حمید شجاع زیبا لیستی از کلاسورهای موجود در آن تهیه نمایند. 
2 – تا تصمیم گیری بعدی هیئت مدیره روز های سه شنبه ساعت 18 جلسه خواهد داشت.
3 –مصوبات هیئت مدیره در صورتجلسه ها ثبت و برای اطلاع عموم در سایت اتحادیه درج خواهد شد.
دعوت نامه جلسات هیئت مدیره همراه با دستور جلسه پیشنهادی برای اعضاء هیئت مدیره، بازرسان و اعضای تدارکات انتخابات از طریق E- mail فرستاده خواهد شد. رسمیت جلسات با حضور اکثریت اعضای پنج نفره هیئت مدیره خواهد بود.
4– پروتکل سوئدی برای بانک توسط آقای قهرمانی تهیه خواهد شد.
دستور جلسه هر نشست توسط منشی با توجه پیشنهادات اعضاء هیئت مدیره همراه دعوتنامه جلسه فرستاده خواهد شد.

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.