IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زن

670

گرامی باد هشتم مارس روز جهانی زن

ایرانیان آزادیخواه و زنان شرافتمند

از زمانی که زنان تحت ستم کارگاه های نساجی آمریکا درنیویورک، درسال ۱۸۵۷، در اعتراض به شرایط ناهنجارکار به میدان آمدند، و با خروش خود، نماد آزادیخواهی و برابری طلبی برای محدونیت ساعات کار و افزایش دستمزد برافراشتند، حدود ۱۶۱ سال می گذرد. در تمامی این سال ها ، در سراسر گیتی زنان هیچگاه از پیشروی مبارزات خود بازنماندند . جامعه مردسالار ، همواره عرصه پیشروی را بر روی زنان بسته و در تمامی عرصه ها تنگناهای گوناگونی را پیش پای آنان قرارمی دهد . با این همه زنان آزاد اندیش با مبارزه علیه تبعیض و ستم جنسی کوشیدند تا جامعه بشری را به این مهم رهنمون سازند که : بدون آزادی زنان، آزادی جامعه امکان پذیر نیست.

زنان کشور ما، از فردای قیام بهمن که با شعار : « ما انقلاب نکردیم ، تا به عقب برگردیم » به خیابان آمدند که حرکت خیابانی زنان قویا سرکوب شد . از آنروز تا به امروز ، زنان و دختران جامعه ما با وجود ستم مضاعف هیچگاه و در هیچ عرصه ای از پای ننشستند . در خانه و کارخانه، ؛ در ادارات و دانشگاهها ، در مدارس ، درسطح معلمان ، پرستاران ، واحد های گسترده کار خانگی و بازنشستگان ، زنان بی سرپرست و غیره … علیرغم همه محدودیت های قرون وسطائی، روی پای خود ایستادند و برای دفاع از حقوق ناداشته خود مبارزات خود را پیش بردند .

امروز ” دختران خیابان انقلاب” ؛ بعد از خیزش گسترده مردم در سراسر کشور ، در ادامه آمیزه واقعی مبارزه همه جانبه زنان ما برای دفاع از حق اختیار و برابری طلبی حقوق خود در تمامی عرصه های اجتماعی همچنان پرچم مبارزه را سطح خیابان های ایران برافراشته نگاه داشته اند.

ما انجمن های عضو اتحادیه سراسری واحد غرب با آگاهی از نقش سازنده و شایسته زنان در رویدادهای آینده ساز ایران، فرا رسیدن هشتم مارس ۲۰۱۸، روز جهانی زن را گرامی می داریم و به همه مادران بازنشسته ، زنان، و دختران مان در ایران و خارج از کشور شادباش می گوییم.

هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان – واحد غرب

چهار شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۰۶ مارس ۲۰۱۸

دریافت فایل پی دی اف 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.