IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

صورتجلسه هیات مدیره در تاریخ چهارم اکتبر 2016

737

 

زمان :ساعت 18 

مکان : لوکال اتحادیه

حاضران در جلسه آقایان: ، امیر جواهری،حمید شجاع زیبا، علی فخّار، فرخ قهرمانی، یوسف اربابی و خانمها: مرضیه رودکی و اکرم رضایی.

دستور جلسه:

1 – مطالعه و تأیید صورتجلسه های نشست های گذشته

2 – گزارش آقای قهرمانی از ارتباط با انجمن آوای ایران

3 – نامه های رسیده و کلید ها

4 – گزارشات و پیشنهادات

5- پیشنهادات دیگر برای دستور جلسه:

الف ؛ تهیه گل برای شادروان خسرو رحیمی

ب ؛تقاضای استفاده از لوکال.

پ – پیشنهاد دعوت از اعضائی که طرحی دارند.

1 – صورتجلسه های 21 و 27 سپتامبر در جلسه خوانده و صورتجلسه 21 سپتامبر تأیید و برای درج در سایت اتحادیه آماده و بایگانی شد. در ضمن تأکید شد به لحاظ فنی مجمع عمومی سالانه نمی تواند دیرتر از 15 ژانویه تشکیل شود. و موضوع درج فعالیتهای انجمنهای عضو اتحادیه در سایت اتحادیه در صورتجلسه 27 سپتامبر از قلم افتاده است که باید به آن صورتجلسه اضافه شود.

2 – آقای قهرمانی پیشنهاد کرد تا نماینده انجمن آوای ایران به جلسه دعوت شود تا حضوراً به چند پرسش هئیت مدیره پاسخ دهد.

در نیم ساعت آخر جلسه آقای هوشنگ بادکوبه ای نماینده انجمن آوای ایران در جلسه حضور یافت و در پاسخ به این سئوال که آیا انجمن آوای ایران با هیئت مدیره گذشته قراردادی برای استفاده از لوکال اتحادیه امضاء کرده است یا نه؟ گفت : 

آوای ایران قراردادی برای اجاره امضاء نکرده است. هیئت مدیره گذشته مبلغ 10000 کرون بابت اجاره تمام روزهای هفته بجز سه شنبه ها و جمعه ها که انجمن بازنشستگان از لوکال استفاده میکند تقاضا نمود. اما آوای ایران با یک قرار لفظی با شادروان رحیمی پذیرفت تا تنها 4000 کرون در ماه بابت استفاده از لوکال به اتحادیه بپردازد و این مبلغ هر ماه پرداخت شده است.

بر اساس صورتحساب های اتحادیه که نزد آقای قهرمانی حسابدار اتحادیه موجود است چنین اجاره ای به حساب اتحادیه واریز نشده است. تصمیم بر این شد که آوای ایران حسابهای بانکی اش را کنترل ونتیجه را هر چه زودتر به اقای قهرمانی اطلاع دهد. آقای بادکوبه ای تعهد کرد تا در صورت عدم پرداخت بدهی آوای ایران را به اتحادیه بپردازد.

پیشنهاد شد که در جلسه بعد هیئت مدیره بررسی نمایند که چگونه باید از لوکال استفاده شود ، سپس انجمنهای بازنشستگان و آوای ایران که مایل به استفاده دائمی از لوکال اتحادیه هستند به جلسه ای مشترک دعوت شوند.

3 – نامه های رسیده به آقای قهرمانی تحویل داده شد.

منشی اتحادیه موظف شد نامه ای برای انجمنها نوشته درخواست کند آنهایی که کلیدی دارند به اطلاع هیئت مدیره برسانند .این کار برای جلو گیری از هزینه اضافی تغییر کلیدها و هزینه های اضافی لرم میباشد طبیعی است که انجمنهایی که کلید و رمز در ورودی را دارند پس از گزارش همچنان کلید خود را خواهند داشت.

4- آقای قهرمانی گزارش داد که حقوق آقای حسن کیانوش پرداخت شد و در مورد مشکلی که برای حقوق ماه نوامبر او پیش آمده است با اداره مالیات تماس گرفته منتظر فرم های لازم از اداره مالیات هستیم.

قرارداد لوکال با مالک توسط آقای قهرمانی مطالعه شد. در قرارداد نه تنها استفاده اداری از لوکال مطرح شده است بلکه تشکیل کلاس های آموزشی (از جمله کلاس موزیک) هم آمده است . منتظر تماس آقایان شجاع زیبا و اربابی با خانم حسینی هستیم تا بعد نامه ای به مالک نوشته قرارداد را تمدید کنیم. هدف ما حفظ لوکال هست و باید خانم حسینی را متقاعد کنیم که در این مورد با اتحادیه و انجمن هایش همکاری نماید.

4 – الف؛ تصویب شد تا دسته گلی به ارزش حداکثر 1500 کرون از طرف اتحادیه برای مراسم خاکسپاری شادروان خسرو رحیمی تهیه شود. 

آقای قهرمانی و شجاع زیبا مسئول تهیه گل شدند.

ب؛ حمید شجاع زیبا از طرف انجمن رسانه ای پیام درخواست کرد تا لوکال اتحادیه را روز 16 اکتبر در اختیار داشته باشد. در این برنامه که با همکاری ABF برگزار میشود محمود فرجامی سخنرانی خواهد کرد.

پ؛ پیشنهاد میشود از انجمنهایی که فکری یا طرحی قابل ارائه در یک گفتگوی مشترک هستند دعوت نماییم تا در نشستی طرح ها و پیشنهادات خود را با دیگران در میان بگذارند. این دیدار برای رشد دانش انجمنها و اتحادیه و ارتباط بیشتر انجمن ها با اتحادیه مفید خواهد بود.

دریافت نسخه PDF

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.