IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

پروتکل نشست یکم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب مورخ 2017/02/28

1,164

حاضرین:

هیئت مدیره : فرخ قهرمانی , حمید شجاع, عباس کامرانی , اکرم رضایی

اعضای جانشین : عسکر شیرین بلاغی , هوشنگ بادکوبه ای

بازرسان: داود نواییان , راد فر

کمیته تدارک انتخابات : نفری

عضو غائب هیئت مدیره : حشمت فرح نوش

جلسه را آقای بادکوبه ای شروع کردند. رئیس جلسه آقای فرخ قهرمانی شدند.

1/ آقای حشمت فرح نوش ای میلی فرستاده اند که جراحی دندان داشتند و نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند. در ضمن تقاضا کردند که نفر آخر جایگزین باشند.

تصمیم بر این شد که آقای عسکر شیرین بلاغی به جای ایشان باشند تا هفته دیگر یا جلسه دیگر دا این باره صحبت شود.

تعیین سمت: رئیس هیئت مدیره آقای فرخ قهرمانی, خسابدار یا صندوق دار آقای حمید شجاع , منشی آقای عسکر شیرین بلاغی.

آقای داود نواییان درباره پنج نکته که هیئت مدیره جدید باید به آنها توجه کنند صحبت کرد و اجرای چهار پروژه در سال 2017 را پیشنهاد کردند با ارائه سه عدد کپی که ضمیمه خواهد شد.

آقای قهرمانی: برای گرفتن بودجه احتیاج به گزارشهای انجمن ها ست. باید از انجمن ها خواهش کنیم که گزارش خود را بدهند. اگر گزارش ها را نداشته باشیم نمی توانیم درخواست بودجه کنیم. یکنفر باید مسئول گرفتن گزارشها شود.

آقای کامرانی: اگر گزارش از انجمن ها بخواهیم چه کاری برای تشویق آنها انجام میدهیم ؟

آقای قهرمانی : در بانک مبلغ 120000 کرون است برای پرداخت اجاره لوکال. هرچه زودتر باید گزارش را رد کنیم. کافی است ما ده عدد انجمن فعال داشته باشیم. انجمن هاییکه حق عضویت نمی پردازند , عضویت اتحادیه را از دست می دهند. بخش مهم بودجه ای که می توانیم دریافت کنیم فعالیت انجمن هایی را در بر میگیرد که در رابطه با کودکان و جوانان قرار میگیرند.

پایان نشست

اکرم رضایی, فرخ قهرمانی

دریافت فایل پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.