IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

نشست دوم هیئت مدیره اتحادیه ایرانیان واحد غرب مورخ2017/03/07

1,152

حاضرین :

هیئت مدیره : فرخ قهرمانی , عباس کامرانی , اکرم رضایی

عضو جانشین: عسکر شیرین بلاغی

بازرس : داود نواییان

اعضای غیر حاضر هیئت مدیره: حمید شجاع زیبا به دلیل حضور در جلسه انجمن ستین, حشمت فرح نوش

دستورجلسه :1/ تصویب پروتکل جلسه قبلی/ نشست یکم 2/ تقسیم وظایف 3/  انجمن آوای ایران در رابطه با اجاره لوکال/ مسایل دیگر 

ابتدا به ساکن دستور جلسه و در ادامه  پروتکل نشست پیشین/ نشست یکم مورد تصویب قرار گرفت.

تقسیم وظایف:

در مورد تقسیم وظایف پیشنهاداتی ارائه گردید و بحث و تبادل نظر صورت گرفت از جمله :

داود نواییان درخواست نمود که به دلیل ضرورت حضور مسئول مالی/ حمید شجاع زیبا ، جهت بررسی و اخذ تصمیمات در این زمینه و دیگر مسایل مهم و حائز اهمیت ویژه از جمله بودجه و بیدراگ و غیره ، ترجیح می دهد که تمامی پیشنهادات ارائه شده اش در نشست پیشین به جلسه بعدی و حضورفرد یاد شده موکول گردد.

در ادامه به ارائه ایده ها و طرح ها که صراحتا می تواند به سهولت تقسیم وظایف منجر شود تاکید ورزید. وی همچنین افزود که در روند تقسیم وظایف می باید به دریافت بودجه اولویت بخشید و برنامه ریزی پیرامون پروژه های پیشنهادی را در صدر قرار داد و اینکه نخست برنامه و کارها را مشخص نمود و سپس با توجه به حجم کارها تقسیم وظایف را عملی کرد.

عباس کامرانی در پیگرد تقسیم وظایف ضرورت برنامه ریزی برای سال جاری و نیز همکاری تنگاتنگ اتحادیه با انجمن های عضو را برجسته نمود و سپس عهده دار تماس با انجمن ها در زمینه همکاریهای فرهنگی گردید.ایشان به تقسیم مسئولیت ها قبل از برنامه ریزی ها باور داشت.

فرخ قهرمانی نیز در ادامه بحث و گفتگو به چند مورد اشاره داشت از جمله:

اینکه به سیرکل ها بها داده شود و انجمن ها ی عضو قادر باشند که سیرکل ها را در لوکال اتحادیه برگزار نموده و هزینه آنرا از آ. ب. اف در خواست نمایند و سپس بخشی از آنرا در اختیار اتحادیه قرار دهند.

… دریافت بودجه در ارتباط تنگاتنگ با عملکرد قرار میگیرد و ارایه کارهایی که قرار است صورت پذیرد بودجه زا نیست.

… دیگر اینکه انجمن ها پروژه ها را متقبل شوند و اتحادیه نقش ” فوروالتاره” و یا به عبارتی تنظیم و همکاری را بر عهده گیرد.

… اشاره داشت که در مورد پروژه خانه جوانان با رسول ….. صحبتی داشته و ایشان گقته اند که در ابتدای امر کمون میبایست موافقت نموده ودر پی آن ” رگیون ” پروسه انجام و بودجه آنرا به عهده گیرد. و اینکه در همین رابطه با رئیس کمون حضوری این مورد را مطرح نموده است.

…در مورد تقسیم وظایف ایده داود نواییان را ارجح می د اند و خود نیز معتقد است که اتحادیه باید نخست ایده ها و برنامه ها را داشته باشد و زان پس تقسیم مسئولیت نماید. چون به صرف برنامه ها و ایده های پیش بینی نشده نمیتوان تقسیم وظایف نمود.

…  در همین راستا اشاره نمود که در دسامبر سال گذشته پیشنهادات و ایده های جالب توجهی از سوی انجمن های عضو ارائه گردیده که برای دسترسی به هدف مورد نظر و تسریع کار و نیز تشویق و ترغیب انجمن ها لزوما می باید به آنها اولویت بخشید.

 مصوبه در مورد تقسیم وظایف:

تصویب شد که ابتدا به ساکن طرح و برنامه را فراهم نموده و سپس با توجه به حجم آنها به تقسیم کار مبادرت ورزیم.

 طرح و برنامه:

چهار پیشنهاد از جانب داود نواییان و یکسری از سوی انجمن ها در پی جلسه دسامبر ارائه گردیده است.

پیشنهاد داود نواییان:  توسعه ارتباط با اعضا و انجمن ها ، توسعه ارتباط با نهاد های سوئدی، حداقل سه بار در سال، فراهم سازی ارتباط با بازنشستگان و خصوصا جوانان و غیره .

داود همچنین اشاره نمود که به پروژه ای که اگر اجرا شود بودجه سه سال آتی اتحادیه گارانتی می شود و اینکه آخرین فرصت پایان ماه مارس سال جاری است

عباس کامرانی: حرکت بایسته در جهت در آمد زایی برای اتحادیه و فعالیت بیشتر برای ارتباط و همکاری با اعضا و انجمن ها. 

فرخ قهرمانی: هدف دریافت بیدراگ نیست بلکه انجام کار در قبال آن اهمیت دارد.

مصوبه :

چهارچوب پیشنهادات ارائه شده به تصویب رسید. دیگر این که داود و فرخ متقبل گشتند که پروژه مورد بحث را پیگیری نمایند.

اجاره لوکال اتحادیه توسط انجمن آوای ایران:

فرخ قهرمانی: آقای بادکوبه ای درخواست اجاره لوکال به مدت دو روز در هفته را ارائه داده است. در همین رابطه پیشنهاد نمود که اجاره سه ماه به عنوان ودیعه در نظر گرفته شده و اجاره هر ماه قبلا دریافت گردد و این که لوکال اتحادیه به طور منصفانه و مساوی در اختیار انجمن ها قرار داده شود.

مصوبه :پیشنهاد فرخ قهرمانی مورد تصویب قرار گرفت و دیگر اینکه به عسکر شیرین بلاغی جهت مذاکره با آقای بادکوبه ای و دریافت کلید های لوکال از ایشان ماموریت داده شد.

لوکال:

خانم اکرم رضایی در مورد خرابی توالت های لوکال اتحادیه و شیرهای آب و دستمال کاغذی و غیره گزارشی ارائه نمود.

مصوبه:

تصویب گردید که موارد یاد شده جهت ترمیم و رفع مشکلات موجود توسط خانم اکرم رضایی پیگیری شود.

همچنین آقای حمید شجاع نیز جهت کد گذاری درب های لوکال اقدام نماید.

 

پایان نشست                 عسکر شیرین بلاغی                                                  فرخ قهرمانی

دریافت فایل پی دی اف

 

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.