IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

جلسه هیات مدیره در تاریخ چهارم آپریل 2017

1,068

نشست پنجم هیئت مدیره اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب

سه شنبه چهارم ماه آپریل سال 2017

حاضرین : حمید شجاع زیبا ، اکرم رضایی ، فرخ قهرمانی ، عباس کامرانی ، عسکر شیرین بلاغی

دستور جلسه:

1. تصویب نشست 2. تصویب پروتکل نشست پیشین ( نشست چهارم ) 3. تنخواه گردان 4. تعویض قفل و کلید درب ورودی لوکال اتحادیه 5. لوکال اتحادیه 6. تصویب بودجه 7. مسایل دیگر

1. نشست تصویب شد.

2. پروتکل نشست پیشین تصویب شد.

3. تصویب گردید که مبلغ 2000 گردان به عنوان تنخواه گردان جهت خرید چای و قهوه و غیره در اختیار عسکر شیرین بلاغی قرار داده شود.

4. تعویض قفل و کلید درب ورودی لوکال اتحادیه : 

گزارش داده شد که تعدادی کلید درب ورودی لوکال اتحادیه در نزد اشخاص و یا انجمن هایی می باشد که در حال حاضر فاقد مسئولیت میباشند و نمی توانند از لوکال اتحادیه استفاده نمایند . لذا با توجه به مورد یاد شده و به لحاظ پیشگیری از حوادث درد سر آفرین مصوب گردید که قفل و کلید درب ورودی لوکال توسط آقای حمید شجاع تعویض گردد. 

5. لوکال اتحادیه:

فرخ قهرمانی گزارش داد که با توجه به اختلافات حل نا شده فیمابین اتحادیه و مالک محل ( لوکال اتحادیه ) و خودداری مالک مربوطه از دریافت اجاره ماهانه ، از طریق نامه به نهاد ( لنس استیرلسن) و ارائه مستندات موجود ، مبلغ اجاره دو ماه مارس و آپریل در اختیار آن نهاد قرار داده شده و تا رسیدن به توافق دوجانبه و گشایش در اختلافات همچنان اجاره ماهانه بطور امانت در نزد آن نهاد گذاشته خواهد شد.

6. تصویب بودجه:

در پی تصویب و تصمیم هیئت مدیره ، آقایان حمید شجاع زیبا و داود نواییان طی دیدار و نشست موفق به آماده سازی طرح اولیه بودجه گردیدند. سپس در پیگرد آن آقایان حمید شجاع زیبا و فرخ قهرمانی در نشستی جداگانه طرح مزبور را تصویب و آماده ارائه به نهاد های ذیربط نمودند.

فرخ و حمید: در طرح مزبور برای سال 2017 مبلغ 450 هزار کرون و برای سال 2018 مبلغ 600 هزار کرون بودجه به طور تخمینی پیش بینی شده و امید وارند که این مقوله از رویا به واقعیت ارتقا یابد.

حمید و فرخ: در طرح بودجه و تقسیمات آن تقویت و کمک رسانی به انجمن ها در مدار اولویت قرار داده شده و جهت رعایت و توازن در موازین موجود ، این کمک رسانی تنها شامل حال انجمن های فعال نخواهد بود ، بل با توجه به صراحت در سیاست گذاری عدالت جویانه ، می باید در راستای تقویت انجمن های غیر فعال نیز کوشا بود تا این انجمن ها نیز پای در عرصه همبستگی و فعالیت بگذارند.

طرح تصویب شده بودجه ضمیمه می باشد.

مسایل دیگر:

فرخ اشاره داشت که در رابطه با پروژه خانه جوانان با مسئول کمون و در دیداری حضوری قول همکاری را از ایشان دارد و مضاف بر آن یکی از مسئولین حزب چپ نیز متقبل گردیده که پروژه را در اختیار فرد و افراد بسیار کار آمد قرار دهد.

در تماس تلفنی با آقای رضا طیبی جهت اجاره لوکال ، ایشان اظهار داشتند که در حال حاضردر مرحله ثبت انجمن می باشند و خواستار شدند که ابتدا دو ماه ، آپریل و مای ، را بدون قرارداد و سپس با اطمینان از ثبت انجمن خویش با قرارداد کتبی به همکاری خود با اتحادیه ادامه دهند.

فرخ قهرمانی همچنین اشاره داشت که در رابطه با همکاری اتحادیه با نهاد آ.ب. اف و در تماس تلفنی با آقای رضا طالبی ، یکی از مسئولین آن نهاد ، ایشان قول داد که با مسول و یا مسئولین مربوطه جهت اجرای این همکاری تماس حاصل نماید.

خانم اکرم رضایی در مورد روزهای یکشنبه و نحوه اجرای ایده و پروژه مصوب شده خویش چگونگی آن را خواستار شد که پاسخ لازم را را دریافت نمود از جمله اینکه میتوانند برنامه را به نحو احسن پیش برده و نظافت لوکال را در آن روز مورد نظر داشته باشند.

پایان نشست

دریافت فایل با فرمت پی دی اف 

 

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.