IRANSKA RIKS FÖRB. I SVERIGE
وبسایت رسمی اتحادیه ایرانیان

صورتجلسه هیات مدیره در تاریخ 2017/03/13

1,090

حاضرین:

هیئت مدیره: حمید شجاع زیبا ، عباس کامرانی ، فرخ قهرمانی ، اکرم رضایی

اعضای جانشین : هوشنگ بادکوبه ای ، عسکر شیرین بلاغی

بازرس : داود نواییان

عضو غیر حاضر هیئت مدیره : حشمت فرح نوش

دستور جلسه :

1. تصویب دستور نشست 2. تصویب پروتکل نشست پیشین 3. برنامه و بودجه 4. تقسیم کار 5. مسائل دیگر

1.دستور نشست

تصویب شد.

2. پروتکل نشست پیشین

تصویب شد.

3. برنامه و بودجه

فرخ قهرمانی: در مورد ایده ها وپیشنهادات انجمن ها و اعضای عضو اتحادیه که در ماه دسامبر 2016 ارائه شده توضیحاتی داد از جمله اینکه پیشنهادات داود نواییان اکثر آن موارد ارائه شده را در بر می گیرد.

عباس کامرانی : اشاره داشت که ایده ها و پیشنهادات انجمن ها در پهندشت گسترده ایست و بعید است که بتوان در کوتاه مدت همه آنها را اجرایی کرد و هم از این رو ترجیح می دهد پیشنهادات داود نواییان که فشرده آن گستردگی است پیگیری شود.

عسکر شیرین بلاغی : پیشنهادی را برجسته کرد مبنی بر اینکه میتوان به ضرورت ها در خیل ایده ها و پیشنهادات انجمن ها اولویت بخشید و موارد دیگر را در نوبت قرار داد.

حمید شجاع زیبا : اشاره داشت که در همین راستا می توان با انجمن هایی که مسائل جوانان از جمله جوانان افغانی تبار را در مصدر کار قرار داده اند ارتباط بر قرار نمود و امکاناتی جهت فعال شدن آن جوانان فراهم کرد.

داود نواییان: خاطر نشان نمود که ارتباط با اعضا برجسته تر از همه موارد یاد شده است.

فرخ قهرمانی : بار دیگر یاد آور گشت که اولویت ها همان چهار مورد پییشنهادی داود می باشد که در نشست قبلی به آن پرداخته شده است: توسعه ارتباط با اعضا و انجمن ها ، توسعه ارتباط با نهاد های سوئدی ، فراهم سازی ارتباط با بازنشستگان و جوانان ، فعالیت های فرهنگی و هنری / در آمد زا

تصویب شد: که آن چهار مورد یاد شده پیگیری شود.

بودجه:

داود نواییان: به ضرورت پیش بینی بودجه پا فشاری نمود و اینکه در برنامه ریزی ها جزییات آن طرح ریزی شود.

فرخ قهرمانی : در مورد بودجه توضیحاتی را ارائه داد از جمله به پیش بینی هزینه ها اشاره نمود و اینکه برای انجام ضرورت ها باید مبالغی را اختصاص داد.

تصویب شد: حمید شجاع زیبا و داود نواییان طرح بودجه را آماده نموده و در نشست آتی به هیئت مدیره ارائه نمایند.

تقسیم کار :

حمید شجاع زیبا عهده دار مسئولیت ارتباط با اعضا و انجمن ها شد.

فرخ قهرمانی مسئول ارتباط با نهاد های سوئدی گردید.

خانم اکرم رضایی فراهم سازی توسعه ارتباط با بازنشستگان و جوانان را به عهده گرفت.

عباس کامران به همراه حمید شجاع مسئولیت بخش فرهنگی و هنری را پذیرا گشتند.

مسائل دیگر : ترمیم مشکلات لوکال اتحادیه منوط به دریافت بودجه گردید. مسولیت ترمیم خرابی ها و رفع مشکلات لوکال را حمید شجاع زیبا بر عهده گرفت. درخواست کتبی انجمن آوای ایران برای اجاره لوکال در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورد موافقت قرار گرفت. در خواست کتبی ضمیمه پروتکل می باشد.

پایان نشست

فرخ قهرمانی، عسکر شیرین بلاغی

دریافت فایل پی دی اف

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.